"mammal" - Svensk översättning

EN

"mammal" på svenska

volume_up
mammal {substantiv}
SV
EN

mammal {substantiv}

volume_up
1. zoologi
mammal
volume_up
däggdjur {neut.} (djur vars ungar diar modern)
A marsupial is a mammal with a pouch like a kangaroo.
Ett pungdjur är ett däggdjur som har en pung liksom en känguru.
If you're a mammal, if you're a rat or an elephant, or a human, in between, it's the same story.
Om du är ett däggdjur, om du är en råtta eller en elefant eller människa, eller mitti emellan det är samma sak.
In cloning mammals we are taking the first step into Huxley's Brave New World.
Med kloningen av däggdjur tar vi det första steget in i Huxleys sköna nya värld.

Användningsexempel för "mammal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBetter than any other mammal on Earth, we can sweat really well.
Bättre än något annat djur på jorden kan vi svettas riktigt bra.
EnglishA marsupial is a mammal with a pouch like a kangaroo.
Ett pungdjur är ett däggdjur som har en pung liksom en känguru.
EnglishIf you're a mammal, if you're a rat or an elephant, or a human, in between, it's the same story.
Om du är ett däggdjur, om du är en råtta eller en elefant eller människa, eller mitti emellan det är samma sak.
EnglishDon't give away your position Until you see the mammal
Avslöja inte er position förrän ni ser mammuten!
EnglishThe Commission has been following the development of SCNT since 1996, when the first cloned mammal, Dolly the sheep, was born.
Kommissionen har följt utvecklingen av SCNT sedan 1996 när det första klonade däggdjuret, fåret Dolly, föddes.
EnglishIt actually is the largest marine mammal slaughter on the planet, with hundreds of thousands of these seals being killed every year.
Detta är faktiskt den största havsdäggdjurs massakern på vår jord, med hundratusentals av dessa sälar som dödas varje år.
EnglishYou have to take care of mammal
EnglishThe knowledge of how to clone a mammal from a cell from an adult individual came as a complete surprise to the decision-makers.
Meddelandet om att man klonat ett däggdjur ur en cell från en vuxen individ kom som en fullständig överraskning för beslutsfattarna.
EnglishIn Europe, one mammal in six is at risk of extinction, and when one species disappears, it can create a domino effect with regard to all the others.
I Europa är vart sjätte däggdjur utrotningshotat, och när en art försvinner kan det skapa en dominoeffekt för alla de andra.
EnglishI can accept Amendment 9, on the introduction of an assessment of the effects of driftnets and other entangling gears on the sea mammal populations.
Jag kan godta ändringsförslag 9 om att införa bedömning av drivgarns och annan snärjande utrustnings inverkan på vattenlevande däggdjur.
EnglishI can accept Amendment 9, on the introduction of an assessment of the effects of driftnets and other entangling gears on the sea mammal populations.
Jag kan godta ändringsförslag 9 om att införa bedömning av drivgarns och annan snärjande utrustnings inverkan på vattenlevande däggdjur.
EnglishA federal judge last November prohibited the navy from testing the system in US territorial waters until further notice with reference to the Marine Mammal Protection Act.
I november i fjol förbjöd en federal domare flottan att tills vidare testa systemet inom Förenta Staternas territorialvatten med hänvisning till lagen om skydd av havsdäggdjur.
EnglishUntil now the navy has agreed to test their equipment a long way off from the coast, and away too from known marine mammal breeding grounds and migratory routes.
Flottan har hittills gått med på att testa sin utrustning på långt avstånd från kustområdena samt utanför områden som är kända fortplantningsområden eller vandringsleder för havsdäggdjuren.

Synonymer (engelska) till "mammal":

mammal
English
cetacean mammal
Age of Mammals