"maltreatment" - Svensk översättning

EN

"maltreatment" på svenska

volume_up
maltreatment {substantiv}

EN maltreatment
volume_up
{substantiv}

maltreatment (även: assault, ill treatment, mayhem, misuse)
Maltreatment of peaceful demonstrators can never be accepted.
Misshandel av fredligt demonstrerande människor får aldrig accepteras.
Torture and maltreatment are still rife, particularly in police stations and prisons.
Tortyr och misshandel förekommer fortfarande ofta, särskilt på polisstationer och i fängelser.
The maltreatment and humiliation of young people in the Russian army is driving many of them to suicide.
I den ryska armén försiggår misshandel och förnedring, vilket driver många unga människor i döden.
maltreatment

Synonymer (engelska) till "maltreatment":

maltreatment

Användningsexempel för "maltreatment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishReports abound on violence in the home, rapes, ritual violence and maltreatment in prisons.
Det kommer rapporter om våld i hemmet, våldtäkter, rituellt våld och övergrepp i fängelse.
EnglishMany people with disabilities face discrimination, maltreatment and institutional confinement.
Många funktionshindrade utsätts för diskriminering, dålig behandling och isolering på olika inrättningar.
EnglishHorrific pictures of serious maltreatment of detainees by the police were recently broadcast on German television.
För lite sedan visades förskräckliga bilder i tysk TV på hur poliser svårt misshandlade fångar.
EnglishWe therefore deplore and condemn the cases of maltreatment and inhumanity in the treatment of prisoners, as referred to just now.
Därför beklagar och fördömer vi misshandelsfallen och den omänskliga behandlingen av fångarna, som nyss nämndes.
EnglishIt is necessary to break down the walls of silence, because there is far too much maltreatment of children in disturbed family environments.
Det är nödvändigt att bryta tigandets mur, då det begås alldeles för många barnmisshandelsfall i störda familjemiljöer.
EnglishSubject: Inadequate enforcement of animal protection in Europe Yet again the media reports maltreatment of animals in the Member States.
Angående: Bristande kontroll av djurskyddet i Europa Återigen skildrar massmedia hur djuren far illa inom EU:s medlemsländer.
EnglishSubject: Inadequate enforcement of animal protection in Europe Yet again the media reports maltreatment of animals in the Member States.
Angående: Bristande kontroll av djurskyddet i Europa Återigen skildrar massmedia hur djuren far illa inom EU: s medlemsländer.
EnglishQuite right: evading management measures, plundering the riches of the sea and the maltreatment of crew members have no place in fishing.
Med rätta, att kringgå bestämmelser, plundra havet på dess tillgångar och behandla fartygens besättning illa hör inte fisket till.
English   Mr President, there are two main concerns highlighted in this resolution: the denial of fair trials and the maltreatment of prisoners.
   –Herr talman! Det är två huvudsakliga ärenden som framhävs i denna resolution: nekandet av rättvisa rättegångar och misshandeln av fångar.
EnglishKFOR and the UNMIC police consider one of their two main tasks to be preventing any form of maltreatment on the grounds of a person's ethnic origin.
Kafor och polisen Minuc ser som en av sina viktigaste uppgifter att på alla sätt få bort kränkningarna på grund av etniskt ursprung.
EnglishA report prepared by the judiciary provides clear and detailed evidence of human rights violations, including torture and the maltreatment of prisoners.
En rapport som utarbetats av domstolarna ger tydliga och detaljerade bevis på brott mot de mänskliga rättigheterna, inklusive tortyr och vanskötsel av fångar.
EnglishIn the areas of women's rights, freedom of religion and the maltreatment of criminal suspects, the standards laid down also need to be complied with throughout Turkey.
De fastställda normerna måste dessutom efterlevas i hela Turkiet på områdena kvinnors rättigheter, religionsfrihet och dålig behandling av misstänkta brottslingar.
EnglishI think all we can do is use our influence to the best of our ability to try and bring an end to this evil madness, particularly the maltreatment and disrespect of women.
Jag anser att allt vi kan göra är att använda vårt inflytande så gott vi kan för att försöka få stopp på detta ondskefulla vansinne, särskilt misshandeln och missaktningen av kvinnor.