"to maltreat" - Svensk översättning

EN

"to maltreat" på svenska

Användningsexempel för "to maltreat" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe are just as much a part of creation as animals, yet we maltreat them and exploit them.
Vi är också en del av skapelsen, som djuren, och vi misshandlar dem och vi exploaterar dem!
EnglishThere is often a lot of scope for foreign companies to get involved, which then maltreat and exploit the environment and their employees to ruination.
Det finns ofta stort utrymme för inblandning från utländska företag som sedan exploaterar och behandlar miljön och sina anställda så illa att de förstörs.

Synonymer (engelska) till "maltreatment":

maltreatment