"Maltese" - Svensk översättning

EN

"Maltese" på svenska

volume_up
Maltese {substantiv}
EN

Maltese {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The issue of regional policy is one which affects directly the Maltese archipelago.
(EN) Frågan om regionalpolitik berör den maltesiska ögruppen direkt.
The smaller islands of the Maltese archipelago are particularly vulnerable.
De mindre öarna i den maltesiska övärlden är särskilt sårbara.
The Maltese Parliament, for its part, unanimously approved the Treaty.
Det maltesiska parlamentet antog fördraget enhälligt.
2. "a person from malta"
The waiting lists of Maltese and Gozitans in need of medical tests and surgical interventions are unbelievable.
Väntelistorna för maltesare och gozitaner som behöver undersökningar och kirurgiska ingrepp är otroligt långa.
I have come across numerous Maltese who were working in other Member States and who have no idea of their rights under this directive.
Jag har stött på många maltesare som arbetade i andra medlemsstater och inte hade en aning om sina rättigheter under detta direktiv.
3. "a small breed of dog", zoologi
Maltese
volume_up
malteser {utr.} (hundras)
We started out with a wolf-like creature and we ended up with a Maltese.
Vi började med vargliknande varelser och vi fick fram en Malteser.
English is also recognised as an official language, and many Maltese also speak Italian.
Engelska är också officiellt språk och många malteser talar även italienska.
What guarantee do we have, as Maltese, that the European Union will keep its word regarding the rest of the negotiations?
Vad har vi malteser för garanti för att EU kommer att stå vid sitt ord när det gäller förhandlingarna i övrigt?

Användningsexempel för "Maltese" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe issue of regional policy is one which affects directly the Maltese archipelago.
skriftlig. (EN) Frågan om regionalpolitik berör den maltesiska ögruppen direkt.
EnglishProviding that consensus is reached I look forward to Maltese membership of the EU.
Under förutsättning att konsensus nås ser jag fram emot Maltas medlemskap i EU.
EnglishIn fact these people were saved from drowning by our Maltese maritime patrol team.
Dessa människor räddades faktiskt från att drunkna av vår maltesiska kustbevakning.
EnglishRecently the Maltese and Gozitan people were moved by the case of Jamie Zammit.
Nyligen berördes människorna på Malta och Gozo av fallet med Jamie Zammit.
EnglishSo now, I had all the topology I needed to replicate the Maltese Falcon.
Så nu hade jag all topologi jag behövde för att göra en kopia av Malteserfalken.
EnglishWhat is the use of having it down on paper that Maltese is an official language?
Vad är det för mening med att det står nedskrivet att maltesiska är ett officiellt språk?
EnglishHowever, the majority of Maltese society is opposed to spring hunting.
Det stora flertalet av Maltas befolkning är emellertid motståndare till vårjakten.
EnglishIn these three years the Maltese have shown themselves capable of adjusting to the future.
Under dessa tre år har malteserna visat att de kan anpassa sig till framtiden.
EnglishEnglish is also recognised as an official language, and many Maltese also speak Italian.
Engelska är också officiellt språk och många malteser talar även italienska.
EnglishOne could say that they form an integral part of the Maltese countryside.
Man kan säga att de utgör en självklar del av den maltesiska landsbygden.
EnglishThe Maltese authorities have sent us the relevant data for the 2004 spring hunting period.
De uppgifter vi har fått från de maltesiska myndigheterna avser vårjaktperioden 2004.
EnglishUnder this proposal, however, it would instead be Maltese law that applied.
Förslaget innebär däremot att lagen i Malta i stället skall tillämpas.
EnglishThe Maltese people are frustrated, and are right to be so, because the situation is alarming.
Det maltesiska folket är med rätta frustrerat, för situationen är oroväckande.
EnglishThe Maltese Government has now announced that it is going to set up such a register.
Maltas regering har nu meddelat att ett sådant register ska införas.
EnglishServing a final warning to the Maltese authorities is, I believe, an important step.
Att ge en slutgiltig varning till de maltesiska myndigheterna anser jag är ett viktigt steg.
EnglishAs I moved through, I achieved a very reasonable facsimile of the Maltese Falcon.
Medan jag arbetade mig igenom detta, lyckades jag uppnå en väldigt hyfsad kopia av Malteserfalken.
EnglishWe started out with a wolf-like creature and we ended up with a Maltese.
Vi började med vargliknande varelser och vi fick fram en Malteser.
EnglishI would like to warmly congratulate our Cypriot and Maltese colleagues.
Jag vill varmt gratulera våra cypriotiska och maltesiska kolleger.
EnglishThe smaller islands of the Maltese archipelago are particularly vulnerable.
De mindre öarna i den maltesiska övärlden är särskilt sårbara.
EnglishFrom what I saw in the Maltese referendum the prospectus that is being sold is quite false.
Av vad jag såg i samband med folkomröstningen på Malta är prospektet fullständigt felaktigt.

Synonymer (engelska) till "Maltese":

Maltese