"Malta" - Svensk översättning

EN

"Malta" på svenska

SV
SV

"Malta" på engelska

EN
EN

Malta {egennamn}

volume_up
1. geografi
Malta
The report on Malta, for example, deplores the fact that Malta is divided on the issue of membership.
I betänkandet om Malta beklagas exempelvis det faktum att Malta är oenigt i frågan om medlemskap.
Subject: Attendance by Libya at the Second Euro-Mediterranean Conference in Malta
Angående: Libyens deltagande i den andra Europa-Medelhavskonferensen på Malta
Blatant discrimination occurs in other countries such as Poland and Malta.
Uppenbar diskriminering förekommer i andra länder, som Polen och Malta.
SV

Malta {egennamn}

volume_up
1. geografi
Malta
I betänkandet om Malta beklagas exempelvis det faktum att Malta är oenigt i frågan om medlemskap.
The report on Malta, for example, deplores the fact that Malta is divided on the issue of membership.
Angående: Libyens deltagande i den andra Europa-Medelhavskonferensen på Malta
Subject: Attendance by Libya at the Second Euro-Mediterranean Conference in Malta
Uppenbar diskriminering förekommer i andra länder, som Polen och Malta.
Blatant discrimination occurs in other countries such as Poland and Malta.

Användningsexempel för "Malta" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMalta is actually the least affected as no birds are permanently resident there.
Malta påverkas i själva verket minst, eftersom inga fåglar lever där permanent.
EnglishThis is also in contrast to what happens in Malta, where the prices are sky-high.
Detta står också i kontrast till det som händer i Malta, där priserna är skyhöga.
EnglishThere is a country that one forgets but it is very important as a symbol: Malta.
Det finns ett land som glöms bort, men som är en mycket viktig symbol: Malta.
EnglishThere is a probability that Malta has fossil-fuel reserves beneath its seabed.
Det finns en möjlighet att Malta har fossila bränslereserver under havsbotten.
EnglishOur enthusiasm must not blind us toward the many problems that come with Malta.
Vår entusiasm får inte förblinda oss vad gäller de många problem Malta för med sig.
EnglishSubject: Attendance by Libya at the Second Euro-Mediterranean Conference in Malta
Angående: Libyens deltagande i den andra Europa-Medelhavskonferensen på Malta
English. - Malta is the only state in the EU where divorce is not possible.
skriftlig. - (EN) Malta är den enda staten i EU som inte tillåter skilsmässa.
EnglishThis all comes into the EU via our own tax havens, for example Malta and Cyprus.
Allt detta kommer till EU via våra egna skatteparadis, till exempel Malta och Cypern.
EnglishDuring the first nine months of this year alone, 1 200 boat people landed in Malta.
Bara under de första nio månaderna i år har 1 200 båtflyktingar kommit till Malta.
EnglishFor 84 pills, the price in Malta is EUR 104.82 as compared to EUR 21.71 in Brussels.
För 84 tabletter är priset på Malta 104,82 euro, jämfört med 21,71 euro i Bryssel.
EnglishIn Romania, Italy, Malta, Slovenia and Slovakia the average is over 30 years of age.
I Rumänien, Italien, Malta, Slovenien och Slovakien är medelåldern högre än 30 år.
EnglishThis must be recognised at Vienna as, indeed, must the renewed interest in Malta.
Detta måste uppmärksammas i Wien ävensom det förnyade intresset från Malta.
EnglishFinally, I do not think we need to adopt a paternalistic attitude towards Malta.
Slutligen tror jag inte att vi behöver inta en förmyndaraktig hållning gentemot Malta.
EnglishThat is good news, and we would like to extend a warm welcome to Malta and Cyprus.
Det är goda nyheter, och vi vill säga varmt välkomna till Malta och Cypern.
EnglishIn the case of Malta the situation is even more precarious because of sheer numbers.
För Maltas del gör enbart det stora antalet människor situationen ännu vanskligare.
EnglishSome countries, such as Cyprus or Malta, have no female representatives at all.
En del länder, som till exempel Cypern och Malta, har inga kvinnliga företrädare alls.
EnglishThis position enjoys broad consensus in Malta, including the trade unions.
Denna ståndpunkt har brett stöd i Malta, också bland de fackliga organisationerna.
EnglishThe thirteenth country, Malta, reactivated its application for membership in September.
Det trettonde landet, Malta, drog tillbaka sin ansökan om medlemskap i september.
EnglishLast December I was able to inform you that Malta's application had been reactivated.
I december förra året kunde jag meddela er att Maltas ansökan åter hade aktiverats.
EnglishHis office is the smallest ombudsman's office of any in Europe, save Malta.
Hans kontor är det minsta ombudsmannakontoret i Europa, så när som på Maltas.

Synonymer (engelska) till "Malta":

Malta