"malt" - Svensk översättning

EN

"malt" på svenska

volume_up
malt {substantiv}
SV
SV
SV

"malt" på engelska

EN
volume_up
malt {perf. part.}
EN
EN

malt {substantiv}

volume_up
1. gastronomi
Products of the milling industry; malt and starches; gluten; inulin
Produkter av kvarnindustri; malt, stärkelse, inulin och gluten
A similar problem was also discovered in the case of export refunds for barley malt.
Ett liknande problem kunde fastställas för exportbidragen för malt som framställts av korn.
However, now Diageo is producing something called Cardhu pure malt whisky.
Nu tillverkar dock Diageo något som kallas ”Cardhu pure malt whisky”.
SV

malt {utrum}

volume_up
1. gastronomi
malt
volume_up
malt {substantiv}
Produkter av kvarnindustri; malt, stärkelse, inulin och gluten
Products of the milling industry; malt and starches; gluten; inulin
Ett liknande problem kunde fastställas för exportbidragen för malt som framställts av korn.
A similar problem was also discovered in the case of export refunds for barley malt.
Nu tillverkar dock Diageo något som kallas ”Cardhu pure malt whisky”.
However, now Diageo is producing something called Cardhu pure malt whisky.

Användningsexempel för "malt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA similar problem was also discovered in the case of export refunds for barley malt.
Ett liknande problem kunde fastställas för exportbidragen för malt som framställts av korn.
EnglishHowever, now Diageo is producing something called Cardhu pure malt whisky.
Nu tillverkar dock Diageo något som kallas ”Cardhu pure malt whisky”.
EnglishProducts of the milling industry; malt and starches; gluten; inulin
Produkter av kvarnindustri; malt, stärkelse, inulin och gluten
English" Crib Malt Liquor, just like Mama used to make "?
" Crib Malt Liquor, Precis vad mamma brukar göra "?
EnglishThe supply of Cardhu single malt has run low.
Tillgången på ” Cardhu single malt ” har sjunkit.
EnglishThe supply of Cardhu single malt has run low.
Tillgången på ”Cardhu single malt” har sjunkit.
EnglishThe problems which arose in two Member States with regard to the origin of exported malt have been solved in the meantime.
Problemen som har funnits i några medlemsstater vad beträffar den exporterade maltens ursprung har lösts under tiden.
EnglishYou sell malt liquor to kids.
EnglishImagine Ernest Hemingway sitting right over there... at the Café Florian... just sipping a single malt... dreaming up his next masterpiece.
Tänk dig Ernest Hemingway sittandes där borta... på Café Florian... smuttandes på whiskey... drömmandes om sitt nästa mästerverk.
EnglishIt's Crib Malt Liquor!
EnglishScotch whisky - especially malt whisky, which is the best - requires water extraction which is used in some quantity and then returned to the water stream.
Skotsk whisky - särskilt maltwhisky, som är den bästa - kräver vattenextraktion som används till en viss mängd och sedan återförs till vattensystemen.
EnglishFor flour made from cereal the coefficient has not been amended for 24 years, and for malt which is made from barley, the coefficient has not been amended for 18 years!
För mjöl som framställs av spannmål har koefficienten inte anpassats på 24 år, och för malt som framställs av korn har koefficienten inte anpassats på 18 år!
EnglishIn connection with the export refunds for malt and mixed fodder, the Court of Auditors indicated some differences and difficulties in the interpretation of regulations.
I samband med exportersättningarna för malt och foderblandningar har revisionsrätten visat på några skillnader och svårigheter vid tolkningen av förurdningarna.
EnglishIt is well known, for example, that the Scotch whisky industry depends heavily on rail freight to get malt scotch and blended scotch into the European market.
Det är till exempel välkänt att den skotska whiskyindustrin är starkt beroende av järnvägstransporter för att frakta skotsk malt- och blandwhisky till den europeiska marknaden.

Synonymer (engelska) till "malt":

malt