"malpractice" - Svensk översättning

EN

"malpractice" på svenska

EN

malpractice {substantiv}

volume_up
malpractice
Malpractice still represents a reality in many European Union countries.
Felbehandling är fortfarande en realitet inom många EU-länder.
Unfortunately, there are still many cases when medical malpractice, which could have been avoided, endangers patients' lives.
Tyvärr förekommer fortfarande många fall av medicinsk felbehandling som sätter patienternas liv i fara men som kunde ha undvikits.
However, Dr Shipman was not struck off for malpractice and he was never identified as a problem by the UK's own regulatory body.
Doktor Shipman fick dock inte yrkesförbud på grund av felbehandling och han betraktades aldrig som ett problem av Förenade kungarikets eget reglerande organ.
malpractice

Användningsexempel för "malpractice" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat is peculiar to Brussels is the way in which allegations of malpractice are dealt with.
Vad som är speciellt med Bryssel är sättet att hantera anklagelser om ämbetsbrott.
EnglishMalpractice necessitates bringing charges against the authority or authorities concerned.
En oegentlighet förutsätter att åtal väcks mot behörig myndighet eller behöriga myndigheter.
EnglishIn this respect, there is some malpractice, and this should be guarded against.
I detta avseende bör man dock varna för vissa avvikelser.
EnglishMalpractice still represents a reality in many European Union countries.
Felbehandling är fortfarande en realitet inom många EU-länder.
EnglishMore government control will unfortunately not help to purge the sector of malpractice.
En utökad myndighetskontroll kommer tyvärr inte att bidra till att reducera oegentligheter i sektorn.
EnglishAnd these are not just errors: accountants describe them as serious financial malpractice.
Det handlar inte endast om misstag - revisorerna betecknar detta som allvarlig ekonomisk försummelse.
EnglishThe Commission has been found guilty of malpractice.
Europeiska kommissionen har gjort sig skyldig till bristfällig förvaltning.
EnglishThis is one of the cankers in our agricultural policy, quite apart from cases of malpractice in the meat trade.
Det är en av varbölderna på jordbrukspolitiken utan att glömma missbruksfall inom kötthandeln.
EnglishIf malpractice is not indicated, the accounts must be closed.
Om oegentlighet inte påvisas måste kontona avslutas.
EnglishHowever, the fight against terrorism cannot be used as a smokescreen to cover malpractice or wrongdoing.
Men kampen mot terrorism får inte användas som en dimridå för att dölja oegentligheter och missgärningar.
EnglishThe problems are not individual cases of malpractice, but are themselves inherent in the accounting system.
Problemen består inte av enskilda oegentligheter, utan de finns i själva systemet, bokföringssystemet.
EnglishWe are talking about human trafficking, sometimes of young children, and also about all kinds of financial malpractice.
Vi talar om människohandel, ibland om handel med små barn, och om alla former av ekonomiska oegentligheter.
EnglishAs the Commission has neither the authority nor the courage to intervene when there is malpractice, the market does not work.
Eftersom kommissionen inte har makt eller mod att ingripa i felaktiga förfaranden fungerar inte marknaden.
EnglishWe also need to know exactly whether there has been fraud or malpractice and, if so, who the perpetrators were.
Vi behöver också få exakta uppgifter om huruvida det förekommit bedrägerier eller förskingring och vem som har begått dem.
EnglishThey could help to exchange examples of good practice and, in certain cases, could also publicise and condemn malpractice.
De kan bidra till utbytet av exempel på god praxis och i vissa fall också offentliggöra och fördöma dålig praxis.
EnglishHowever, Dr Shipman was not struck off for malpractice and he was never identified as a problem by the UK's own regulatory body.
Patienternas hälsa och säkerhet måste vara det viktigaste, men får aldrig hindra yrkesutövares fria rörlighet.
EnglishSo there would be no malpractice arising from whether to collect duty and account to the EU for it or not.
Härmed kunde det inte heller uppstå några missförstånd i fråga om huruvida tullarna skall redovisas för Europeiska unionen eller inte.
EnglishMr President, it is an undeniable fact that there has been malpractice in the area of grain export subsidies in the Union area.
Herr ordförande! Det är obestridligen så att det inom unionen har förekommit missbruk av exportbidragen för spannmål.
EnglishUnfortunately, there are still many cases when medical malpractice, which could have been avoided, endangers patients' lives.
Tyvärr förekommer fortfarande många fall av medicinsk felbehandling som sätter patienternas liv i fara men som kunde ha undvikits.
EnglishOur group will not agree that the practice of party aid should be introduced at the taxpayer's expense to cover up such malpractice.
Vår grupp accepterar inte att partistöd bestående av skattebetalarnas pengar används för att skyla över dessa oegentligheter.