EN

malign {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
malign
In the 1990s, today ’ s much maligned HFC gases replaced CFC gases, which were destroying the ozone layer.
Detta visar att principen om att byta ut skadliga ämnen mot säkrare redan är verklighet.
malign
malign
There's not a food today that's more maligned than foie gras, right?
Det finns ingen mat som är mer ondskefull än foie gras, eller hur?
2. medicinvetenskap
SV

malign {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
malign (även: skadlig, ondskefull)
2. "farlig, svår", medicinvetenskap
Problemet har inte lösts utan det fortsätter i stället att växa som en malign tumör med oförutsägbara följder.
Instead of being resolved, it continues to grow like a malignant tumour with unpredictable consequences.
Ett mål är att kartlägga effekterna av könshormoner i malign och normal bröstvävnad.
One of the aims of these studies is to survey the effects of sex hormones in malignant and normal breast tissue.
Malignt melanom är en av de snabbast ökande cancersjukdomarna i Nordeuropa.
Malignant melanoma is one of the most rapidly increasing cancer type in Northern Europe.

Användningsexempel för "malign" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThose who constantly criticise our work and malign the positive things we have done should bear this in mind.
De som hela tiden kritiserar vårt arbete och baktalar de positiva saker vi har åstadkommit bör tänka på detta.
EnglishI assure you that there is no malign intent on our part, there is no intention to cover up anything at all.
Jag försäkrar er att det inte föreligger någon illvilja från vår sida, vi har ingen som helst avsikt att dölja något.
English. ~~~ Stories have been used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and to humanize.
Vad hade hänt om min rumskamrat kände till Nollywood, fullt av nyskapande människor som gör film trots svåra tekniska hinder?
EnglishHungarians and Slovaks live in peace in our area and it does not occur to anyone to malign or attack one another on grounds of nationality.
Ungrare och slovaker lever i fred i vårt område, och det faller inte någon in att baktala eller angripa någon av nationalistiska orsaker.
EnglishIt is sometimes difficult to get legitimate visitors and groups into this building but those with malign intentions seem to have no difficulty.
Ibland är det svårt att få in genuint intresserade besökare och grupper i denna byggnad, men de med onda avsikter verkar inte ha några problem med att ta sig in.
EnglishI would like to place a benign interpretation on those words rather than a malign one, because they are open to the interpretation that I am attempting to mislead Parliament.
Jag skulle snarare vilja göra en välvillig tolkning av dessa ord än en illvillig tolkning, eftersom de är öppna för tolkningen att jag försöker vilseleda parlamentet.
EnglishIt over-simplified the issue and its sole aim appeared to be to malign the new Commission.
Det första resolutionsförslaget från Stauner var i det avseendet obalanserat och onyanserat och verkade bara ha till syfte att skada den nya kommissionen.

"malignant glioma" på svenska

malignant glioma
Swedish
  • malign gliom
  • malignt gliom
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "malign":

malign

Synonymer (svenska) till "malign":

malign