"malice" - Svensk översättning

EN

"malice" på svenska

volume_up
malice {substantiv}
SV
volume_up
malic acid {substantiv}
EN

malice {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "malice" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is important that there should be no criminalization in the absence of malice.
Det är viktigt att ingen kriminalisering sker utan att uppsåt föreligger.
EnglishChecks have been made, and have established that the newspaper certainly did not act out of malice.
Detta är säkert och har kontrollerats: Tidningen hade ingen ond vilja.
EnglishActs of malice and not just accidents are the focus of our concern.
Handlingar med uppsåt att skada och inte längre bara olyckshändelser står nu i centrum för vår uppmärksamhet.
EnglishI have acted on the advice I took on the matter, which I believe was offered with no malice or prejudice.
Jag har tillämpat det råd som jag fick i frågan, som jag anser gavs utan ont uppsåt eller fördomar.
EnglishSocial injustice gives birth to malice and permissiveness converts government institutions into a sandpit created by banks.
Social orättvisa skapar agg, och släpphänthet förvandlar statliga institutioner till en sandlåda som bankerna har skapat.
EnglishThis is not proposed out of malice.
EnglishSo this amendment was not tabled out of malice, but out of experience and a desire to be helpful, in my usual style.
Så jag har inte lagt fram det här ändringsförslaget av elakhet, utan av erfarenhet och en önskan att vara hjälpsam, i min vanliga stil.
EnglishA sleepless malice.
EnglishFirstly, we have obtained a broad scope of application and, secondly, the directive covers both direct and indirect discrimination, including malice.
För det första att vi har fått ett brett tillämpningsområde, för det andra att det omfattar både direkt och indirekt diskriminering, däribland trakasserier.
EnglishBut the European political process has shown that these disagreements can be resolved amicably without resulting in malice or recrimination.
Men den europeiska politiska processen har visat att dessa meningsskiljaktigheter kan lösas på ett vänskapligt sätt utan att det leder till illvilja eller motbeskyllningar.
EnglishI have always sought to serve this House without fear or favour, without malice or prejudice, to serve the interests of the whole House and not any of its component parts.
Jag har alltid försökt att tjäna denna kammare opartiskt, utan baktankar och förutfattade meningar, att tjäna hela kammarens intresse och inte någon av dess delar.

Synonymer (engelska) till "malice":

malice