"Mali" - Svensk översättning

EN

"Mali" på svenska

volume_up
Mali {substantiv}
SV
SV

"Mali" på engelska

volume_up
Mali {egenn.}
EN
EN

Mali {substantiv}

volume_up
1. geografi
Mali
I am looking forward to the forthcoming meeting in Mali.
Jag ser fram emot det kommande mötet i Mali.
This is an important issue and one we shall pursue in Mali.
Detta är en viktig fråga som vi skall driva i Mali.
An agreement has already been signed with Senegal and others are being negotiated with Mali and Morocco.
Ett avtal har redan undertecknats med Senegal och andra är under förhandling med Mali och Marocko.
SV

Mali {egennamn}

volume_up
1. geografi
Mali
volume_up
Mali {substantiv}
Jag ser fram emot det kommande mötet i Mali.
I am looking forward to the forthcoming meeting in Mali.
Detta är en viktig fråga som vi skall driva i Mali.
This is an important issue and one we shall pursue in Mali.
Ett avtal har redan undertecknats med Senegal och andra är under förhandling med Mali och Marocko.
An agreement has already been signed with Senegal and others are being negotiated with Mali and Morocco.

Användningsexempel för "Mali" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have opened the first job centre in Bamako, the capital of Mali, with European funding.
Vi har öppnat det första arbetscentret i Bamako, Malis huvudstad, med europeiska medel.
EnglishThis is an important issue and one we shall pursue in Mali.
Den låga närvaron på utskottsmötena i Bryssel är ett stort problem.
EnglishAn agreement has already been signed with Senegal and others are being negotiated with Mali and Morocco.
Ett avtal har redan undertecknats med Senegal och andra är under förhandling med Mali och Marocko.
EnglishThree contracts have already been signed: Zambia and Rwanda - which I signed personally - as well as Mali.
Tre avtal har redan undertecknats: Zambia och Rwanda - som jag undertecknade personligen - samt Mali.
EnglishThose people could be contributing to the economy of Mali.
Dessa människor skulle kunna bidra till Malis ekonomi.
EnglishThis is an important issue and one we shall pursue in Mali.
Detta är en viktig fråga som vi skall driva i Mali.
EnglishI am looking forward to the forthcoming meeting in Mali.
Jag ser fram emot det kommande mötet i Mali.
EnglishWhen we were in Mali for the EU-ACP Joint Parliamentary Assembly, I went to visit the local diabetes support clinics.
Jag efterlyser mer forskning om försummade sjukdomar och mer stöd till vårdprojekt i utvecklingsländerna.
EnglishI am sure the opinions of the Mali Tourism Minister are important but we would rather hear yours, Mr Pflüger.
Jag är säker på att åsikterna från Malis minister för turism är viktiga men vi vill hellre höra era, herr Pflüger.
EnglishMali is the first country to have expressed interest, and we have already mounted this initiative with it.
Mali är det första landet som har uttryckt intresse, och vi har redan iscensatt detta initiativ tillsammans med landet.
EnglishWhen we were in Mali for the EU-ACP Joint Parliamentary Assembly, I went to visit the local diabetes support clinics.
När vi var i Mali för den gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingen besökte jag den lokala diabeteskliniken.
EnglishThe country accommodates nearly 5 million immigrants, mainly from the neighbouring countries Burkina Faso, Mali and Senegal.
Det finns nästan 5 miljoner invandrare i landet, huvudsakligen från grannländerna Burkina Faso, Mali och Senegal.
EnglishThe countries that Ivory Coast exports cocoa to also import other competing ingredients from countries such as Mali and Burkina Faso.
Medan Elfenbenskusten exporterar kakao kommer andra konkurrerande råvaror bland annat från Mali och Burkina Faso.
EnglishAs for the third element, as regards Mali, Mr Ortega is perfectly correct to underline the significance of these agreements.
När det gäller den tredje punkten, Mali, gör Manuel Medina Ortega helt rätt i att understryka vikten av dessa överenskommelser.
EnglishEvery country is different from the next one, and we cannot govern the flow of migration from Mali in the same way as that from Senegal.
Varje land är unikt, och vi kan inte styra migrationsströmmarna från Mali på samma sätt som migrationsflödet från Senegal.
EnglishWhat is more, the fact that nomads travel across borders could result in the crisis spreading to other countries, in particular Mali and Burkina Faso.
Det är troligt att den svåraste uppgiften blir att begränsa bruket med bete på de områden som är mest utsatta.
EnglishThere is also a rapid destruction of traditional fishing villages, in the Sahel Belt for instance, but Mali and Guinea-Bissau are also examples of this.
Traditionella fiskebyar förstörs i snabb takt, till exempel i Sahelbältet, men också i Mali och Guinea-Bissau.
EnglishI am thinking, for example, of the centre for migration management and information in Mali, a pilot project we will soon be starting up.
Jag tänker till exempel på centret för migrationsförvaltning och information i Mali, ett pilotprojekt som snart kommer att starta.
EnglishOf course, another five French citizens are still being held hostage somewhere in the desert of northern Mali by al-Qaeda in the Islamic Maghreb.
Ytterligare fem franska medborgare hålls fortfarande som gisslan av al-Qaida någonstans i öknen i norra Mali i islamiska Maghreb.
EnglishWhat is more, the fact that nomads travel across borders could result in the crisis spreading to other countries, in particular Mali and Burkina Faso.
Dessutom kan nomadernas färder över gränserna resultera i att krisen sprider sig till andra länder, särskilt Mali och Burkina Faso.

"malicious gossip" på svenska

malicious gossip
Swedish
  • skadligt skvaller
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"malignant glioma" på svenska

malignant glioma
Swedish
  • malign gliom
  • malignt gliom
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "Mali":

Mali