"malevolent" - Svensk översättning

EN

"malevolent" på svenska

EN

malevolent {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "malevolent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe conduct of the British Government can only be described as malevolent and ignorant.
Den brittiska regeringens uppträdande kan man bara benämna illvilligt och ignorant.
EnglishThis malevolent spirit of national egoism and Franco-German high-handedness will dog Europe for a long time yet.
Denna illvilliga nationella egoism och fransk–tyska egenmäktighet kommer att förfölja EU under lång tid framöver.
EnglishThis malevolent spirit of national egoism and Franco-German high-handedness will dog Europe for a long time yet.
Detta belopp är inte på något sätt avgörande för att en återhämtning skall kunna ske – inte för att det finns några tecken på en sådan.
EnglishHypocritical and malevolent.
EnglishHow can the nervous system misinterpret an innocent sensation like the touch of a hand and turn it into the malevolent sensation of the touch of the flame?
Hur kan nervsystemet missuppfatta en oskyldig känsla som en hands beröring och likna det vid känslan av kontakt med en öppen låga?
EnglishBut I suspect that one or two of them have their own games to play, games that owe very little to fact but a good deal to prejudice and malevolent whimsy.
Men jag misstänker att en eller två av dem är upptagna med sina egna spel, spel som har mycket litet att göra med fakta, men en hel del att göra med fördomar och illvilliga fantasier.

Synonymer (engelska) till "malevolent":

malevolent
malevolence