"male-dominated" - Svensk översättning

EN

"male-dominated" på svenska

EN

male-dominated {adverb}

volume_up
male-dominated
I do not accept that the Commission is male-dominated.
Jag kan inte hålla med om att kommissionen skulle vara mansdominerad.

Användningsexempel för "male-dominated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe reality is nevertheless that the Commission and Council are male-dominated.
Sanningen är icke desto mindre den att kommissionen och rådet är mansdominerade.
EnglishBut the reality is that both the Commission and the Council are male-dominated.
Men sanningen är den att både kommissionen och rådet domineras av män.
EnglishBut the reality is that both the Commission and the Council are male-dominated.
Detta är inget personligt angrepp på er, herr kommissionär.
EnglishYou can imagine that I was rather surprised to see just how male-dominated your own retinue is.
Döm då om min förvåning när jag såg att den långa kortegen i ert följe endast består av män.
EnglishThe reality is nevertheless that the Commission and Council are male-dominated.
Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl.11.30.
EnglishI do not accept that the Commission is male-dominated.
Jag kan inte hålla med om att kommissionen skulle vara mansdominerad.
EnglishWe should also do more to encourage women to take part in previously male dominated activities.
Vi bör också anstränga oss mer för att uppmuntra kvinnor att delta i aktiviteter som tidigare dominerats av män.
EnglishIt should not be the case that the accession countries help our Parliament to become even more male-dominated.
Det får inte vara så att anslutningsländerna bidrar till att göra vårt parlament ännu mer mansdominerat.
EnglishIt should not be the case that the accession countries help our Parliament to become even more male-dominated.
De länder som har uppnått de bästa resultaten är de länder där regeringarna har förändrat lagstiftningen.
EnglishThey are hoping to browbeat this Parliament into accepting what two male-dominated institutions have decided.
De hoppas kunna hunsa med detta parlament tills vi går med på vad två mansdominerade institutioner har bestämt.
EnglishToday also, we are talking about the automobile industry and the construction industry, in other words, two male-dominated industries.
I dag talar vi också om bilindustrin och byggnadsindustrin, med andra ord två mansdominerade branscher.
EnglishAnother glaring pay inequality lies in sectoral gender segregation, as half of jobs in three sectors are male dominated.
En annan iögonenfallande löneskillnad finns i den sektorsvisa könssegregationen - hälften av jobben i tre sektorer domineras av män.
EnglishThey are hoping to browbeat this Parliament into accepting what two male-dominated institutions have decided.
Jag hoppas att parlamentet i morgon, i likhet med vad utskottet redan har gjort, kommer att rösta för en ökning av budgeten från 9 miljoner till 11 miljoner euro.
EnglishThe existing legal framework maintains an approach which lays emphasis on accidents and hazards in the so-called "heavy”, male-dominated branches of economy.
Den befintliga rättsliga ramen upprätthåller en strategi som betonar olyckor och risker inom ekonomins så kallade ”tunga” mansdominerade sektorer.
EnglishThe Commissioner talks about the Council and the Commission – both male-dominated – deciding that they think that the EUR 2 million extra is not acceptable.
Kommissionsledamoten talar om att rådet och kommissionen – båda mansdominerade – kommit fram till att de inte kan godkänna de extra 2 miljonerna euro.
EnglishThis inequality, which really does exist at the level of reports, merely proves that the crisis, especially in its first phase, has markedly affected the male-dominated industries.
Denna ojämlikhet som faktiskt påvisas i rapporter visar bara att krisen framför allt i dess första fas i utpräglad grad har drabbat mansdominerade branscher.
EnglishOf course violence against women is a wall of shame in our male-dominated society and action must be taken at an individual, collective and institutional level to eradicate it.
Våld mot kvinnor utgör naturligtvis det mansdominerade samhällets yttersta avsky och aktioner på personlig, förenings-, och institutionsnivå bör genomföras för att det skall utplånas.

Liknande översättningar för "male-dominated" på svenska

male adjektiv
male substantiv
male pig substantiv
Swedish