EN

male {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
male (även: beardy, man)
The image of European politics remains male.
Bilden av europeiska politiker förblir manlig.
The higher you go in the hierarchy, the greater is the male dominance.
Ju högre upp man kommer i hierarkin, desto större är den manliga dominansen.
Adult women receive less vocational training and education than their male colleagues.
Vuxna kvinnor får lägre yrkesutbildning och utbildning än sina manliga kolleger.
Many a time in this very Chamber have I denounced the disgraceful industrial farms, in which up to 80 million male chicks have been burnt alive to heat up the farms.
Just här i kammaren har jag många gånger kritiserat de skamliga industrianläggningarna, där upp till 80 miljoner kycklingar av hankön har bränts levande för att värma upp anläggningarna.
Many a time in this very Chamber have I denounced the disgraceful industrial farms, in which up to 80 million male chicks have been burnt alive to heat up the farms.
Just här i kammaren har jag många gånger kritiserat de skamliga industrianläggningarna, där upp till 80 miljoner kycklingar av hankön har bränts levande för att värma upp anläggningarna.
2. botanik
Dödar vi hanen, dödar vi hela arten.
One kind of reviewer is a male gamer who thinks he knows what games ought to be, and won't show the product to little girls.
Den ena kommer från en manlig gamer som tycker att han vet vad spel ska vara, och vägrar visa vårt spel för flickor.
In a world dominated by males he studies men critically.
I en manligt dominerad värld granskar han män kritiskt.
3. teknik

Användningsexempel för "male" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe reality is nevertheless that the Commission and Council are male-dominated.
Sanningen är icke desto mindre den att kommissionen och rådet är mansdominerade.
EnglishSo I looked at all of his drawings, more than 700, and looked for male portraits.
Så jag letade igenom alla hans mer än 700 teckningar, i jakt på mansporträtt.
EnglishAdult women receive less vocational training and education than their male colleagues.
Vuxna kvinnor får lägre yrkesutbildning och utbildning än sina manliga kolleger.
EnglishPart of the evidence of women’ s subordination is male violence against women.
Världsbanken har uppskattat att våld mot kvinnor lika ofta är en dödsorsak som cancer.
EnglishWe must not attempt to impose an artificial male-female relationship by force.
Vi får inte försöka införa ett konstlat förhållande mellan kvinnor och män under tvång.
EnglishWe also need men's groups which themselves tackle the question of their own male role.
Dessutom behöver vi mansgrupper som själva tar itu med frågan om sin egen mansroll.
EnglishThere, in the middle of these hundred dancers, the only male dancer appeared.
Då, mitt bland dessa hundra dansöser, dök den enda manliga dansaren upp.
EnglishBut the reality is that both the Commission and the Council are male-dominated.
Men sanningen är den att både kommissionen och rådet domineras av män.
EnglishOne of the topics covered is that of political power, still predominantly in male hands.
En av de frågor som behandlades var politisk makt, som fortfarande domineras av män.
EnglishSecondly, we finance specific actions to advance male-female equality.
För det andra finansierar vi specifika åtgärder för att främja jämställdhet.
EnglishPart of the evidence of women’s subordination is male violence against women.
Ett av många bevis på kvinnors underordning är mäns våld mot kvinnor.
EnglishI can only draw the conclusion that the male candidate was appointed on a quota basis.
Jag kan bara dra slutsatsen att den manliga kandidaten har kvoterats in.
EnglishYou probably think the picture on the left is male, the one on the right is female.
Du tror förmodligen att bilden till vänster är en man, och att den till höger är en kvinna.
EnglishAnd lastly, the only portrait of a male that Leonardo painted, "The Musician."
Och det enda mansporträtt Leonardo målade, "Porträtt av en musiker".
EnglishThe higher you go in the hierarchy, the greater is the male dominance.
Ju högre upp man kommer i hierarkin, desto större är den manliga dominansen.
EnglishWe want women no longer to earn something like 30% less than their male counterparts.
Vi vill inte längre att kvinnor ska tjäna runt 30 procent mindre än sina manliga kolleger.
EnglishSweden, as you all know, has a cabinet of 10 male and 10 female ministers.
Det är känt att Sverige har en regering där tio kvinnor och tio män deltar som ministrar.
EnglishOnly a committed male chauvinist or a bad employer can accept that.
Endast en stor manschauvinist eller en dålig arbetsgivare kan acceptera detta.
EnglishI have serious reservations about the individualisation of the male beef premia.
Jag har starka förbehåll när de gäller individualiseringen av bidrag till handjur av nötkreatur.
EnglishI am also pleased that there are male colleagues speaking this evening on this issue.
Det gläder mig också att det även finns män bland dem som diskuterar detta problem i kväll.

"male gaze" på svenska

male gaze
Swedish
  • manlig blick
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"male gender" på svenska

male gender
Swedish
  • manligt kön
Mera chevron_right

"male golfers" på svenska

male golfers
Swedish
  • manliga golfare
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "male":

male
adult male
English