"Maldives" - Svensk översättning

EN

"Maldives" på svenska

EN

Maldives {egennamn}

volume_up
1. geografi
Maldives
Agreement between the EC and the Maldives on certain aspects of air services (vote)
Avtal mellan EG och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter (omröstning)
The Maldives will partially disappear if we cannot solve the climate problem.
Maldiverna kommer delvis att försvinna om vi inte kan lösa klimatproblematiken.
Similar problems exist elsewhere in Asia, for example in Pakistan, Bangladesh and the Maldives.
Det sker också i andra asiatiska länder, t.ex. i Pakistan, Bangladesh och Maldiverna.

Användningsexempel för "Maldives" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Maldives will partially disappear if we cannot solve the climate problem.
Maldiverna kommer delvis att försvinna om vi inte kan lösa klimatproblematiken.
EnglishAgreement between the EC and the Maldives on certain aspects of air services (vote)
Avtal mellan EG och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter (omröstning)
English– Cristiana Muscardini, on behalf of the UEN Group, on the Maldives (B6-0063/2004).
– Cristiana Muscardini för UEN-gruppen om Maldiverna (B6-0063/2004).
EnglishSimilar problems exist elsewhere in Asia, for example in Pakistan, Bangladesh and the Maldives.
Det sker också i andra asiatiska länder, t.ex. i Pakistan, Bangladesh och Maldiverna.
EnglishWe are talking about the Maldives because we have ignored it for 23 years.
Vi diskuterar Maldiverna eftersom vi har struntat i det i 23 år.
EnglishWe are talking about the Maldives because we have ignored it for 23 years.
Vi diskuterar Maldiverna eftersom vi har struntat i det i 23 år.
EnglishAs Members have pointed out, 300 000 tourists from the European Union visit the Maldives every year.
Som ledamöter har påpekat besöker 300 000 turister från Europeiska unionen Maldiverna varje år.
EnglishAs Members have pointed out, 300 000 tourists from the European Union visit the Maldives every year.
Som ledamöter har påpekat besöker 300 000 turister från Europeiska unionen Maldiverna varje år.
EnglishMadam President, the tsunami affected large numbers of people in Indonesia, Sri Lanka, Thailand and the Maldives.
Tsunamin drabbade många människor i Indonesien, Sri Lanka, Thailand och Maldiverna.
EnglishIn the Maldives, people are fighting rising sea levels, and in Sudan they are fighting for fertile land.
På Maldiverna kämpar människor mot stigande havsnivåer och i Sudan kämpar de om bördig jord.
EnglishCertainly not for the benefit of the people of the Maldives.
De kommer säkerligen inte till nytta för Maldivernas befolkning.
EnglishAs for the other points, I do not of course underestimate the problems facing the Maldives.
Vad gäller de övriga punkterna så underskattar jag naturligtvis inte de problem som Maldiverna står inför.
English   Mr President, why are we talking about the Maldives today?
   – Herr talman! Varför diskuterar vi Maldiverna i dag?
EnglishWatson, on behalf of the ALDE/ADLE Group, on the political situation in the Maldives (B6-0058/2004);
– Graham R. Watson för ALDE-gruppen om den politiska situationen i Maldiverna (B6-0058/2004).
EnglishThe Maldives ambassador was on the phone to me this morning.
English– Pasqualina Napoletano, on behalf of the PSE Group, on the human rights situation in the Maldives (B6-0044/2004);
– Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen om situationen för de mänskliga rättigheterna Maldiverna (B6-0044/2004).
English– Giusto Catania and Jonas Sjöstedt, on behalf of the GUE/NGL Group, on human rights in the Maldives (B6-0047/2004);
– Giusto Catania och Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen om de mänskliga rättigheterna i Maldiverna (B6-0047/2004).
EnglishI am delighted to inform you that a Delegation from the Maldives Parliament is present in the official gallery.
– Det gläder mig att kunna informera er att en delegation från det maldiviska parlamentet har tagit plats på åhörarläktaren.
English– Nirj Deva, Thomas Mann, Charles Tannock and Geoffrey Van Orden, on behalf of the PPE-DE Group, on the Maldives (B6-0054/2004);
– Nirj Deva, Thomas Mann, Charles Tannock och Geoffrey Van Orden för PPE-DE-gruppen om Maldiverna (B6-0054/2004).
English   I am delighted to inform you that a Delegation from the Maldives Parliament is present in the official gallery.
   – Det gläder mig att kunna informera er att en delegation från det maldiviska parlamentet har tagit plats på åhörarläktaren.

Synonymer (engelska) till "Maldives":

Maldives