EN

making out {substantiv}

volume_up
1. amerikansk engelska, vardagligt
making out (även: snogging)

Användningsexempel för "making out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI had great difficulty in making out the Commissioner’ s concluding remarks.
Jag hade stora svårigheter att uppfatta kommissionsledamotens avslutande kommentarer.
EnglishI had great difficulty in making out the Commissioner’s concluding remarks.
Jag hade stora svårigheter att uppfatta kommissionsledamotens avslutande kommentarer.
EnglishSo far, Mr Prodi, you have shown no sign of making out a case for rehabilitation.
Hittills har ni, herr Prodi, ännu inte visat några tecken på att stå bakom en upprättelse.
EnglishFinally, will this whole decision-making process be carried out in a transparent, public way?
Avslutningsvis, kommer hela beslutsfattandet att ske på ett öppet och genomblickbart sätt?
EnglishAs has been mentioned by Minister Lindh, soldiers today carry out peace-making Community activities.
Såsom minister Lindh nämnde utför i dag soldater fredsskapande gemenskapsverksamheter.
EnglishBut innovation is the opposite process – making money out of knowledge!
Men innovation är det motsatta – att göra pengar på kunskap!
EnglishIt is about stopping gangs making money out of immigrants.
Det handlar om att stoppa ligor från att tjäna pengar på invandrare.
EnglishMaking a distinction is out of the question in the eyes of our group.
Att göra skillnad mellan dem är uteslutet för vår grupp.
EnglishOLAF is making something out of nothing and making an accusation against me on the basis of its own investigations.
OLAF skapar något ur luften och anklagar mig på grundval av sina egna utredningar.
EnglishTo recognize the mistake is already one step towards making out the truth.
Att erkänna misstaget är redan att ana sanningen.
EnglishIndeed, my friend, Mr Bertone, of Genoa, said to me: 'Yes, you are good at making us pay out.
Vännen Bertone från Genève sade precis till mig: " Javisst är ni skickliga på att få oss att betala mera skatt.
EnglishIs this the issue and are you making an issue out of it?
Är det detta frågan gäller och anser ni att den är viktig?
EnglishWe shall not, however, be voting in favour of making the British opt-out a general derogation in the European Union.
Vi ska dock inte rösta för att göra det brittiska undantaget till ett allmänt undantag i EU.
EnglishGood decision-making, I would point out to the Council, demands greater flexibility from the Member States.
Ett bra beslutsfattande kräver mer flexibilitet från medlemsstaternas sida. Det vill jag säga till rådet.
EnglishWe must also stop making an ideology out of this.
Vi måste också sluta med att göra en ideologi av det.
EnglishLet us stop making a crisis out of a drama.
Låt oss upphöra med att skapa en kris av ett teaterstycke.
EnglishIt is therefore making a victim out of the attacker.
EnglishSomeone is making a good profit out of them.
Någon gör sig en bra vinst på deras bekostnad.
EnglishI agree unreservedly that we cannot, of course, go around making ourselves out to be the ones who can teach the world.
Jag håller helhjärtat med om att vi givetvis inte kan gå omkring och tro att vi skall undervisa resten av världen.
EnglishThe outcome will hinge on how the new decision-making procedures work out in practice.
Vi kan följaktligen inte stödja artikel 30 och artikel 31.