"making good" - Svensk översättning

EN

"making good" på svenska

EN

making good {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
Let me now stay with my image and discuss how the Commission is making good the damage.
Låt mig nu för att stanna vid min bild diskutera kommissionens gottgörelse.

Användningsexempel för "making good" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe are making good this shortcoming, and I also think that this makes sense.
Vi håller på att åtgärda denna brist, och jag tror också att detta är förnuftigt.
EnglishIn the interests of good law-making we should avoid unnecessary litigation.
För den goda lagstiftningsarbetets skulle borde vi undvika onödiga rättstvister.
EnglishThe report we are voting on today is a good one, making it perfectly clear that the ...
Det betänkande som vi ska rösta om i dag är bra, och det klargörs tydligt att ...
EnglishBut are we good at making the judgments on facial appearance and movement?
Men är vi bra på att göra bedömningar baserat på utseende och ansiktsrörelser?
EnglishI think that the Commission is making a good choice, including in its priorities.
Jag anser att kommissionen gör ett gott val när den lägger den till sina prioriteringar.
EnglishThis work is making good progress and I hope to be able to tell you the outcome soon.
Mina damer och herrar! Jag hoppas snart kunna lägga fram resultatet för er.
EnglishWe are making good this shortcoming, and I also think that this makes sense.
Jag vill dock också påpeka att även ett annat slags behov framträder här.
EnglishLet me now stay with my image and discuss how the Commission is making good the damage.
Låt mig nu för att stanna vid min bild diskutera kommissionens gottgörelse.
EnglishA viable system for statistics is an important basis for making good decisions.
Ett fungerande statistiksystem är en viktig grund för att man skall kunna fatta bra beslut.
EnglishWe started, years ago, making a good environment for business, and this was the right thing.
Vi började för flera år sedan att skapa en god företagsmiljö, vilket var helt rätt.
EnglishOf course, good law-making is not easy, but today we are taking a big step forward.
Naturligtvis är god lagstiftning ingen lätt uppgift, men i dag tar vi ett stort steg framåt.
EnglishI think that the Commission is making a good choice, including in its priorities.
När de nya länderna ansluter sig kommer sysselsättningsnivåerna givetvis att sjunka, inte öka.
EnglishIt is clear that we are making both good savings and good external policy.
Det är tydligt att vi både gör bra besparingar och bra utrikespolitik.
EnglishThat is detrimental to good decision-making on economic reforms.
Så mycket har klargjorts sedan hösttoppmötet när Kokrapporten diskuterades här.
EnglishIn other words: Europe is good at paying, but not good at making decisions.
Det kan vi återspegla genom att säga att Europa är bra på att betala men inte på att besluta.
EnglishThe poorest regions are gradually making good their underdevelopment.
De fattigaste regionerna kommer steg för steg i kapp utvecklingsmässigt.
EnglishInstead of making good the democratic deficit, it is increasing the democratic deficit.
I stället för att täcka det demokratiska underskottet ökar den det.
EnglishIt certainly does not indicate that the Social Democrats are making a good job of running Germany.
Det skulle också lägga en alltför stor börda på nettobetalarna i Europeiska unionen.
EnglishHowever, inflation is also a cause for concern and you are making good progress in this area.
Även inflationen är emellertid oroväckande, men tack vare er går det framåt på den punkten.
EnglishIt certainly does not indicate that the Social Democrats are making a good job of running Germany.
Det visar verkligen inte att socialdemokraterna gör ett bra jobb när de styr Tyskland.