"makeup" - Svensk översättning

EN

"makeup" på svenska

volume_up
makeup {substantiv}
EN

makeup {substantiv}

volume_up
1. allmänt
makeup (även: make-up, rouge, grease-paint)
College tjejer har mindre smink.
Han har bara täckt den med smink.
Here, I am afraid to say that I am in no doubt: they prefer make-up, for that makes them look younger.
Och här hyser jag inga tvivel: dessvärre tror jag att de föredrar smink för att se yngre ut.
2. "constitution"
Given its political make-up, Belgium is generally run by coalition governments.
Belgiens politiska sammansättning innebär att landet oftast styrs av koalitionsregeringar.
This will have major consequences for the European welfare states and for the make-up of the labour market.
Detta kommer att få stora konsekvenser för de europeiska välfärdsstaterna och för arbetsmarknadens sammansättning.
It is high time the make-up of the UNCHR, as well as its voting procedures, were subjected to a thorough overhaul.
Det är hög tid att göra en grundlig översyn av UNCHR:s sammansättning och dess röstningsförfaranden.

Användningsexempel för "makeup" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must distinguish between makeup and cosmetics that have a medicinal purpose.
Vi måste skilja mellan makeup och kosmetiska som har ett medicinskt syfte.
EnglishGiven its political make-up, Belgium is generally run by coalition governments.
Belgiens politiska sammansättning innebär att landet oftast styrs av koalitionsregeringar.
EnglishA big part of the Chinese make-up is that they cannot lose face.
En viktig del av den kinesiska naturen är att man inte får tappa ansiktet.
EnglishAfter all, playing is in our make-up and benefits our health and sense of well-being.
Att leka eller spela är också något eget för människan. Det är bra för hälsan och för välbefinnandet.
EnglishLet us say there has been an attempt to put technical make-up on the political face.
Låt oss säga att tekniken har försökt dölja politiken.
EnglishHere, I am afraid to say that I am in no doubt: they prefer make-up, for that makes them look younger.
Och här hyser jag inga tvivel: dessvärre tror jag att de föredrar smink för att se yngre ut.
EnglishIt is high time the make-up of the UNCHR, as well as its voting procedures, were subjected to a thorough overhaul.
Det är rätt att Europaparlamentet inte skall vara tyst i Tjetjenienfrågan, till exempel.
EnglishWe could not have a clearer reflection of this than the make-up of the Convention on the future of Europe.
Vi hade inte kunnat få en tydligare bild av detta än i utformningen av konventet om Europas framtid.
EnglishHowever, the exact make-up must be dealt with in Laeken.
Exakt hur det skall utformas måste dock lösas i Laeken.
EnglishYou will notice in the White Paper that we have not been specific about the makeup of that board.
Ni kommer att märka av vitboken att vi inte har gått in på detaljer om hur denna styrelse skall vara sammansatt.
EnglishThis applies particularly to Latvia, given the complicated ethnic make-up of its population.
Det gäller särskilt för Lettland, med tanke på den komplicerade etniska sammansättningen av befolkningen i detta land.
EnglishIt is high time the make-up of the UNCHR, as well as its voting procedures, were subjected to a thorough overhaul.
Det är hög tid att göra en grundlig översyn av UNCHR:s sammansättning och dess röstningsförfaranden.
EnglishHowever, one can question whether a government of a different make-up would have managed to make the same progress.
Man kan dock undra om en regering med en annan sammansättning hade kunnat göra lika snabba framsteg.
EnglishRates differ from one Member State to the next; their make-up also differs from one Member State to the next.
Mervärdesskattesatserna skiljer sig från en stat till en annan, och de har olika sammansättning i olika stater.
EnglishThis will have major consequences for the European welfare states and for the make-up of the labour market.
Detta kommer att få stora konsekvenser för de europeiska välfärdsstaterna och för arbetsmarknadens sammansättning.
English14 hours of prosthetic make-up to get into a creature that had articulated paws, claws and a tail that whipped around, like a gecko.
14 timmar makeup för att komma in i figuren med tydliga tassar, klor och en piskande svans, som en gecko.
EnglishIt also appears that it will not be possible for the Commission to have a balanced gender make-up in future, either.
Det verkar inte heller som att det i framtiden kommer att vara möjligt för kommissionen att ha en balanserad könsfördelning.
EnglishICBAN – one of the longest established funding bodies has through its make-up become unbalanced.
Irish Central Border Area Network (ICBAN), ett av de finansieringsorgan som har funnits med längst, har genom sin sammansättning hamnat i obalans.
EnglishStatistical data on the ethnic and cultural make-up of the resident population could assist the prevention of violence.
Statistiska data om den lokala befolkningens etniska och kulturella sammansättning skulle kunna bidra till förebyggande av våld.
EnglishThere are more similarities in the genetic make-up between so-called 'races' than between individuals within such 'races'.
Det finns fler likheter i den genetiska uppsättningen mellan så kallade " raser" , än mellan individer inom dessa s.k. raser.

Synonymer (engelska) till "makeup":

makeup