"makeshift" - Svensk översättning

EN

"makeshift" på svenska

EN

makeshift {adjektiv}

volume_up
Many of these are now seeking sanctuary in makeshift camps in the mountains in the north-east of the country.
Många söker skydd i provisoriska läger i bergen i nordöstra delen av landet.
It is makeshift and contains heteronomous paragraphs, which is no way to set a shining example.
Den innehåller artiklar som inte baseras på självbestämmande och den är provisorisk, och det är ingenting att briljera med.
If we fail to make the European Union competitive, we should not resort to makeshift measures.
Om vi misslyckas med att göra Europeiska unionen konkurrenskraftig bör vi inte tillgripa provisoriska åtgärder.

Användningsexempel för "makeshift" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, I would not want this makeshift solution to become a definitive one.
Men jag vill inte att denna nödlösning skall bli den definitiva lösningen.
EnglishThat solution should, however, be a real and permanent one rather than a makeshift attempt.
Lösningen bör dock vara verklig och permanent och inte en nödlösning.
EnglishMany of these are now seeking sanctuary in makeshift camps in the mountains in the north-east of the country.
Många söker skydd i provisoriska läger i bergen i nordöstra delen av landet.
EnglishThe report of the Committee on Constitutional Affairs has been cobbled together in a makeshift manner.
Betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor har lappats samman på ett provisoriskt sätt.
EnglishWhen thousands of people arrive on our shores on makeshift rafts, it is one of the consequences of extreme poverty.
Små och medelstora företag är emellertid också mycket viktiga för en bottom-up-strategi.
EnglishIf we fail to make the European Union competitive, we should not resort to makeshift measures.
Om vi misslyckas med att göra Europeiska unionen konkurrenskraftig bör vi inte tillgripa provisoriska åtgärder.
EnglishRow upon row of tents have been erected to provide essential, albeit makeshift, refuge against the bitterly cold nights.
Tältstäder växer upp som en första om också nödtorftig tillflykt undan nattens isande kyla.
EnglishToday, the priority concern are some 10 000 to 30 000 people living in makeshift camps in flood-prone areas.
I dag prioriterar man de 10 000-30 000 människor som bor i provisoriska läger i områden med översvämningsrisk.
EnglishIt is makeshift and contains heteronomous paragraphs, which is no way to set a shining example.
Den innehåller artiklar som inte baseras på självbestämmande och den är provisorisk, och det är ingenting att briljera med.
EnglishAs they say, a makeshift solution lasts the longest.
Som man brukar säga, en nödlösning varar längst.
EnglishThey do not dare to leave their makeshift encampments.
De vågar inte lämna sina provisoriska läger.
EnglishAs to whether it is really necessary for DG XX to be abolished, I consider that to be a finding that is all too makeshift.
Om det måste vara så att DG XX upphävs så tycker jag ändå att det är en alltför preliminär slutsats.
EnglishWhen thousands of people arrive on our shores on makeshift rafts, it is one of the consequences of extreme poverty.
När tusentals människor anländer till våra kuster på provisoriska flottar är det en av följderna av extrem fattigdom.
EnglishThey end up drowning their sorrows and the three pesos they have earned in alcohol at the makeshift bars where they find refuge.
De dränker till sist sina sorger och de tre pesos de har tjänat i alkohol på de primitiva barer där de söker skydd.
EnglishThe loss of security of these climate migrants, forced to take refuge in makeshift camps, raises the level of threat against women.
Den förlorade tryggheten för dessa klimatflyktingar som tvingas fly till provisoriska läger är ytterligare ett hot mot kvinnor.
EnglishThis cannot be serious, and we ask ourselves what our negotiators can be thinking of, to want to make us accept such a makeshift job.
Allt det här är inte seriöst och man undrar hur våra förhandlare tänker när de vill få oss att acceptera ett sådant fuskverk.
EnglishThe closure of this facility, however, will mean the return of these children to the street gangs, the makeshift tents and the sewers.
Stängningen av denna inrättning betyder emellertid, att dessa barn åter kastas tillbaka till gatugängen, till tälten, till kanalschakten.
EnglishThe officials went on strike because your proposals, Commissioner, came, shall we say, unexpectedly and were kind of makeshift solutions.
Tjänstemännen strejkar på grund av att era förslag, kommissionär Liikanen, så att säga har tillkommit plötsligt och hopsatta i all hast.
EnglishWe are concerned that the solution proposed is just a makeshift solution for the sake of the media and not a real solution to the problem.
Vi är oroade över det faktum att den lösning som föreslås kommer att vara en ett lappverk att visa upp för media och inte en verklig lösning på problemet.
EnglishMore than a million people, half of them children, still live in makeshift camps, and a cholera epidemic caused over 4 000 deaths last October.
Över en miljon människor, hälften av dem barn, lever ännu i tillfälliga tältläger och en koleraepidemi skördade ytterligare över 4 000 liv i oktober.

"makeshift grave" på svenska

makeshift grave
Swedish
  • provisoriska grav
  • provisorisk grav
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "makeshift":

makeshift