"to make way" - Svensk översättning

EN

"to make way" på svenska

SV
EN

to make way {verb}

volume_up
to make way (även: to give way)

Användningsexempel för "to make way" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn other words, the argument does not make sense, whichever way you look at it.
Med andra ord låter det argumentet inte förnuftigt oavsett hur du ser på det.
EnglishPeople who are not prepared to do this often have to make way for people who are.
Personer som inte är beredda att göra det får ofta stå tillbaka för sådana som vill det.
EnglishThat is the only way to make European policy at all meaningful and transposable.
Det är nödvändigt för att över huvud taget göra europapolitiken förståelig och genomförbar.
EnglishThe reports are steeped in optimism and the grumblers need to make way.
Tonen i betänkandena är mycket positiv, och belackarna måste därför kliva åt sidan.
EnglishOn the basis of our current efforts, we will only make it half way to 20% by 2020.
Med våra nuvarande ansträngningar kommer vi bara att komma halvvägs mot 20 procent år 2020.
EnglishWe must find a way to make transposition of EU legislation accessible.
Vi måste hitta ett sätt att göra införlivandet av EU:s lagstiftning lättare.
EnglishI believe that the way to make headway here is to put this in simple terms.
Jag menar att vi bör gå enkelt till väga och se till att komma vidare.
EnglishTo its partners, including Russia, Europe must make this way clear and unmistakeable.
Inför sina partner, inklusive Ryssland, måste Europa göra detta till en klar och entydig väg.
EnglishTo do it that way would make sense and would also involve the industry.
Det vore förnuftigt att göra så och branschen skulle också involveras.
EnglishIt was incumbent upon us to make special provisions by way of food safety as a result.
Det ålåg oss som ett resultat att fastställa särskilda bestämmelser för livsmedelssäkerheten.
EnglishWhat we need to consider is the way we make information available to them.
Det vi måste diskutera är det sätt på vilket vi skall göra informationen tillgänglig för dem.
EnglishThey do not go out of their way to make problems in the budget or to waste taxpayers' money.
De vill inte gärna skapa problem med budgeten eller slösa bort skattebetalarnas pengar.
EnglishI declare voting suspended to make way for the formal sitting.
Jag förklarar omröstningen ajournerad för att ge utrymme för det högtidliga mötet.
EnglishThe traditional way to make plastics is with oil or petrochemicals.
Den traditionella sättet att tillverka plast är med olja eller petrolium.
EnglishThey do not go out of their way to make problems in the budget or to waste taxpayers ' money.
De vill inte gärna skapa problem med budgeten eller slösa bort skattebetalarnas pengar.
EnglishIt is because we have gone out of our way to make it hard for them.
Det beror på att vi har gjort vårt bästa för att göra det svårt för dem.
EnglishThat is the only way to make sure it never happens again.
Vi måste se skräcken rakt i ögonen - bara då kan en upprepning undvikas.
EnglishVery many of our colleagues are waiting to make their way down to the Chamber.
En hel del kolleger väntar på att ta sig ner till kammaren.
EnglishGeographical fragmentation will make way for economic fragmentation.
Den geografiska fragmenteringen ger plats åt ekonomisk fragmentering.
EnglishMaybe I can use the form of film constructively to in some way make a difference.
Kanske kan jag använda filmskapandet på ett konstruktivt sätt så att det på något sätt gör en skillnad.

Liknande översättningar för "to make way" på svenska

make substantiv
way substantiv