"to make up to" - Svensk översättning

EN

"to make up to" på svenska

EN

to make up to {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to make up to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Det är svårt att hämta in den förlorade tiden, men vi kan lära oss något av den.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Jag bor själv i en slovakisk region där romerna utgör 10 procent av befolkningen.
EnglishThe Scots make up nearly 10% and the Welsh and Northern Irish most of the rest.
Skottarna utgör 10 % och resten är till största delen walesare och nordirländare.
EnglishMr President, I will try to make up for the time which Mr García-Margallo has used.
Herr talman! Jag skall försöka spara in den tid som användes av García-Margallo.
EnglishWe need to be fair, we have to make up for lost time and review certain dogmas.
Vi måste vara rättvisa, kompensera för förlorad tid och se över vissa dogmer.
EnglishThe budgets of the Member States cannot make up for an inadequate Community budget.
Medlemsstaternas budgetar kan inte kompensera en otillräcklig gemenskapsbudget.
EnglishThe new charges were introduced by some countries to make up for this difference.
De nya avgifterna har införts av vissa länder för att just täcka dessa differenser.
EnglishThis is particularly important, as services make up 70% of the GDP in the Eurozone.
Detta är särskilt viktigt eftersom tjänsterna utgör 70 procent av euroområdets BNP.
EnglishImports will make up the shortfall; it is a childishly simple proposition.
Man skall fylla underskottet med import, vilket är ett barnsligt enkelt förslag.
EnglishWe are already a couple of months behind, but will be able to make up for them.
Vi är redan några månader försenade, men det kommer vi att kunna ta igen.
EnglishThe Member States' contributions make up one-fortieth of their national spending.
Medlemsstaternas bidrag utgör en fyrtiondel av deras nationella utgifter.
EnglishReunified Germany is the economic powerhouse of the 27 countries that make up the Union.
Det återförenade Tyskland är den ekonomiska drivkraften bland unionens 27 länder.
EnglishThe new Member States must be given the opportunity to make up for lost time.
De nya medlemsstaterna måste få möjlighet att ta igen den tid de förlorat.
EnglishThey make up 99% of all our companies in Europe and employ 100 million people.
Det är 99 procent av alla våra företag i Europa och sysselsätter 100 miljoner människor.
EnglishThis voice from the European Parliament is striving to make up for 10 to 20 years of delay.
Denna röst från Europaparlamentet försöker kompensera för 10-20 års fördröjning.
EnglishTo conclude, we can make up for lost time, but on this topic we are a long way behind.
Avslutningsvis: vi kan ta igen förlorad tid, men i denna fråga ligger vi långt efter.
EnglishThe kids make up the names of the countries -- some are rich; some are poor.
Barnen hittar på namn till länderna – vissa är rika och andra är fattiga.
EnglishWhere demand for energy is concerned, there is considerable ground for us to make up.
När det gäller efterfrågan på energi finns det mycket för oss att ta igen.
EnglishGiven its political make-up, Belgium is generally run by coalition governments.
Belgiens politiska sammansättning innebär att landet oftast styrs av koalitionsregeringar.
EnglishIt is therefore essential to make up lost ground rather than falling further behind.
Därför är det i fortsättningen viktigt att vinna och inte tappa terräng.

Liknande översättningar för "to make up to" på svenska

make substantiv
to preposition
Swedish
to partikel
up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
to live up to verb
to be up to verb
Swedish
to lead up to verb