"to make sure" - Svensk översättning

EN

"to make sure" på svenska

SV
volume_up
to make sure {vb} [exempel]
EN

to make sure {verb}

volume_up
to make sure (även: to see to it)
How to make sure that Community control mechanisms will be available?
Hur ska man se till att gemenskapens kontrollmekanism finns tillgänglig?
It is high time to deliver these decisions and make sure they are ambitious.
Det är hög tid att leverera dessa beslut och se till att de är ambitiösa.
We must also make sure that the environmentally harmful subsidies are abolished.
Vi måste dessutom se till att de miljöskadliga subventionerna avvecklas.

Användningsexempel för "to make sure" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Vi måste till exempel se till att mekanismen för inbördes utvärdering behålls.
EnglishAlongside Piet Dankert we have been working to try to make sure that takes place.
Vid sidan av Piet Dankert har vi arbetar för att tillse att detta verkligen sker.
EnglishI now want to make sure that it is clear to those concerned what CHP really means.
Jag vill nu förvissa mig om att alla berörda förstår vad CHP verkligen betyder.
EnglishWe must also make sure we do not create any new hierarchies between the countries.
Hit hör dessutom att vi inte får upprätta några nya hierarkier mellan länderna.
EnglishWe all want to make sure that Greece can overcome the problems from the past.
Vi vill alla se till att Grekland kan få bukt med problemen från det förgångna.
EnglishWe want to see the money on the line to make sure that compensation is provided.
Vi vill se pengar i budgetposten för att garantera att kompensation erbjuds.
EnglishWe should make sure that our policies help people to stay in their own countries.
Vi måste se till att vår politik hjälper människor stanna i sina egna länder.
EnglishWe have to do everything in our power to make sure that this cease-fire lasts.
Vi måste göra allt som står i vår makt för att se till att denna vapenvila består.
EnglishFirm action is needed to make sure this fish stock is not depleted beyond repair.
Det behövs stränga åtgärder för att se till att detta fiskbestånd inte utarmas helt.
EnglishIt is our responsibility to make sure that we do our utmost to see this happen.
Det är vårt ansvar att se till att vi gör vårt yttersta för att det blir så.
EnglishSo let us make sure the Member States build the information network quickly.
Låt oss därför se till att medlemsstaterna snabbt bygger upp informationsnätet.
EnglishWe are trying to make sure that people do turn up to vote for these urgencies.
Vi försöker se till att ledamöter dyker upp och röstar i dessa brådskande debatter.
EnglishWe need to make sure that this does not happen, as it really eats away at people.
Vi måste se till att detta inte inträffar, för det förstör verkligen människors liv.
EnglishWe can do more in democracies to make sure that more and more women are elected.
Vi kan göra mer i demokratier för att garantera att fler och fler kvinnor blir valda.
EnglishBut whatever it is, we must make sure that we do not discard it out of ignorance.
Men vad det än är måste vi se till att vi inte avskriver det på grund av okunnighet.
EnglishWe must make sure that the citizens' initiative helps to support and develop Europe.
Vi måste se till att medborgarinitiativet bidrar till att stödja och utveckla EU.
EnglishIt is our job to make sure, in the long term, that it sticks to those rules.
Det är vårt jobb att på lång sikt se till att landet håller sig till dessa regler.
EnglishI will try, if at all possible, to make sure that meetings do not clash in future.
Jag kommer i möjligaste mån att försöka se till att mötena inte krockar i framtiden.
EnglishIn order to save your settings, make sure that you enable cookies on your browser.
Se till att inställningarna sparas genom att aktivera cookies i webbläsaren.
EnglishBefore you move to a new country, make sure your driving licence has not expired.
Se till att ditt körkort fortfarande är giltigt innan du flyttar till ett annat land.

Liknande översättningar för "to make sure" på svenska

make substantiv
sure adverb
sure adjektiv
make head or tail of
making sure verb
make or break
to be sure verb
for sure interjektion