"to make room" - Svensk översättning

EN

"to make room" på svenska

EN

to make room {verb}

volume_up
to make room
So let's make room for the good stuff.
Så låt oss göra plats för de bra sakerna.

Användningsexempel för "to make room" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have to commit resources to this and make room for it in our budget, therefore.
Vi måste anslå resurser till detta och därför skapa utrymme för det i vår budget.
EnglishWe agreed to make room for more expertise and for more exchange.
Vi enades om att skapa utrymme för fler experter och fler diskussioner.
EnglishThis will give us room to make additions later on, as and when problems arise.
Detta kommer att ge oss utrymme för att göra tillägg längre fram, när och i den mån som problem uppstår.
EnglishSkellefteå's new place brand is "Make room for ideas".
Skellefteås nya platsvarumärke ”Ge idéerna plats” är en självklarhet på Campus Skellefteå.
EnglishWe must make some room now for enlargement in that Parliament.
Vi måste nu skapa utrymme för utvidgning i detta parlament.
EnglishSecondly, it is essential make more room in our Community funding for the cultural industries.
För det andra är det av central betydelse att ge mer utrymme i vår gemenskapsfinansiering för kulturindustrin.
EnglishA small and gradual fall is, I think, acceptable, to be able to make room too for new organisations.
Jag tycker att en liten och successiv nedtrappning är acceptabel, så att nya organisationer kan komma in.
EnglishIn addition to the positive aspects of summits such as these, I would also like to make room for some criticism.
Förutom de bra saker som hände på toppmötet kommer jag nu in på min kritik mot alla toppmöten.
EnglishWe need to make room again for diplomacy and politics.
Vi måste skapa nytt utrymme för diplomati och politik.
EnglishAlongside the ‘polluter pays’ principle, therefore, we must make room for the phrase ‘safety comes at a price’.
Vid sidan av principen om att förorenaren betalar måste vi ge utrymme åt frasen ”säkerheten har ett pris”.
EnglishIt requires us to make room in our developed capitalist countries for energy consumption in other lands.
Det krävs att vi i dessa utvecklade kapitalistiska länder även lämnar utrymme för andra länders energiförbrukning.
EnglishWe cannot afford, in either financial or human terms, to make room for woolly interpretations by one side or the other.
Något utrymme för luddiga tolkningar från endera sidan har vi inte råd med, varken ekonomiskt eller mänskligt.
EnglishSo let's make room for the good stuff.
Så låt oss göra plats för de bra sakerna.
EnglishWe must make room for this in 2005.
Vi måste bereda plats för detta under 2005.
EnglishIn order to do so, it must effectively make more room for democracy and respect for human rights in its own country.
För att kunna göra det måste man i realiteten skapa mer utrymme för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i sitt eget land.
EnglishSo, how can we now cut agricultural expenditure for Western Europe and make room in our marketplace for goods from the South?
Hur skall vi således minska Västeuropas jordbruksutgifter och samtidigt bereda plats på vår marknad för produkter från södern?
EnglishPlease make room andtry again.
EnglishReplacing short flights with alternative forms of transport will make room for long haul flights, for which there is no alternative.
Att ersätta korta flygningar med alternativa kommunikationsformer ger utrymme för långdistansflygningar som saknar alternativ.
EnglishThen there is the question of launching economic and democratic reforms to make decidedly more room for democracy in this important country.
Sedan har vi även frågan om att inleda ekonomiska och demokratiska reformer för att beslutsamt ge demokratin mer utrymme i detta viktiga land.
EnglishAccess to new information and communication technologies can be facilitated if we make room for them in schools, libraries and public centres.
Tillgången till ny informations- och kommunikationsteknik kan underlättas om man inrättar lokaler i skolorna, biblioteken och allmänna centra.

Liknande översättningar för "to make room" på svenska

make substantiv
room substantiv
pool room substantiv
emergency room substantiv
make head or tail of
chat room substantiv
Swedish
conference room substantiv
day room substantiv
to room verb
locker room substantiv
board room substantiv
drying room substantiv
Swedish