"to make over" - Svensk översättning

EN

"to make over" på svenska

Användningsexempel för "to make over" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThink about it in the Commission before you make any over-hasty decisions.
Tänk över det här i kommissionen innan ni fattar några förhastade beslut.
EnglishIn some states, these vehicles make up over 50% of private cars.
I vissa länder utgör dessa fordon mer än 50 procent av alla privatägda bilar.
EnglishRural areas make up over 80% of the EU' s territory and 25% of the population live in them.
Landsbygdsområdena utgör över 80 procent av EU:s yta, och 25 procent av befolkningen lever här.
EnglishThink about it in the Commission before you make any over-hasty decisions.
Jag tycker egentligen att punkt 9 är riktig, men jag anser att det kanske är att gå litet för långt.
EnglishRural areas make up over 80 % of the EU's territory and 25 % of the population live in them.
Landsbygdsområdena utgör över 80 procent av EU: s yta, och 25 procent av befolkningen lever här.
EnglishIt is that way that we should make our own over the coming weeks.
Det är på detta sätt vi bör hävda oss under de kommande veckorna.
EnglishThat will make it impossible over the next decade to get anywhere near a level playing field.
Det skulle göra det omöjligt att under det närmaste årtiondet komma ens i närheten av lika villkor.
EnglishThey need to be able to make safe investments over a long period.
De måste kunna göra säkra investeringar under en lång period.
EnglishIt is, of course, tempting to make bookings over the Internet; we know this and it is also cheaper.
Givetvis förstår vi att det är frestande att göra bokningar på nätet. Det blir dessutom billigare.
EnglishWe allow Muslim women in Europe to have no freedom to make decisions over many areas of their lives.
Vi tillåter att muslimska kvinnor i Europa saknar frihet att fatta beslut på många områden i sina liv.
EnglishWomen, despite the fact that they make up over 50 % of the population, are still discriminated against.
Kvinnor diskrimineras fortfarande trots det faktum att de utgör mer än 50 procent av jordens befolkning.
EnglishThe right of women to make their own decisions over their bodies is a fundamental right which must not be undermined.
Kvinnors rätt att själva bestämma över sin kropp är en grundläggande rättighet som inte får urholkas.
EnglishThe right of women to make their own decisions over their bodies is a fundamental right which must not be undermined.
. Kvinnors rätt att själva bestämma över sin kropp är en grundläggande rättighet som inte får urholkas.
EnglishAnyone who wants Russia on their side, wherever they may be, had better not make any false moves over Kaliningrad.
Den som vill ha Ryssland på sin sida, vilken sida det nu är, bör akta sig för att trampa snett i Kaliningrad.
EnglishIn a similar vein, Article 50 asks Parliament to make its mind up over the issue of advanced television.
På motsvarande sätt anmodar artikel 50 parlamentet att bestämma sig vad gäller frågan om avancerade televisionstjänster.
English(FR) Mr President, the 500 million citizens of the European Union currently make up over 8% of the world's population.
(FR) Herr talman! De 500 miljonerna EU-medborgare utgör för närvarande över 8 procent av världens befolkning.
EnglishWe should not forget that micro-businesses of less than 10 employees actually make up over 90% of all EU businesses.
Vi får inte glömma att mikroföretag med färre än 10 anställda faktiskt utgör över 90 procent av alla företag i EU.
EnglishThe two largest minorities are Poles, who account for just over 6% of the population, and Russians, who make up just over 5%.
De två största minoriteterna utgörs av polacker, med drygt 6 % av befolkningen, och ryssar, med drygt 5 %.
EnglishWe make something over here, and then we transplant it onto the site of the wound, and we try and get the two to take.
Vi gör nånting här borta, och sedan transplanterar vi över sårets område, och vi försöker få de båda att växa ihop.
EnglishIt is no longer possible for this Parliament to make any over-hasty decisions on this either; it will be a matter for the newly elected Members.
Det kan inte heller forceras fram av detta parlament; det blir det nyvalda parlamentets sak.