EN

to make out {verb}

volume_up
1. allmänt
to make out (även: to draw, to print)
We must not make out cheques with nothing to back them up.
Vi får inte skriva ut checkar som saknar täckning.
to make out (även: to pan out, to luck)
I am sorry Mr Allister, but we could not make out what you were saying!
Jag beklagar, men vi kunde inte urskilja vad ni sa!
What I cannot make out, however, is an approach with regard to the development of European counter-terrorism policy in a global context.
Jag kan däremot inte urskilja någon hållning när det gäller utvecklingen av EU:s politik för terroristbekämpning i ett globalt sammanhang.
Contrary to what some are trying to make out, neither the world, nor Europe, will collapse as a result of it.
Tvärtemot vad vissa försöker göra gällande, så kommer varken världen eller Europa att kollapsa på grund av det.
to make out
to make out
to make out
to make out
2. amerikansk engelska

Användningsexempel för "to make out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe all have the obligation to the dead not to make victims out of the living.
Vi har alla en skyldighet gentemot de döda att inte göra de levande till offer.
EnglishSome people are trying to make out that this material is public enemy number one.
Vissa människor vill låta påskina att detta material är samhällets fiende nummer ett.
EnglishAs far as the legal basis is concerned, I cannot make more out of it than 130s.
Vad den rättsliga grunden beträffar, mer än 130s kan jag inte göra av den.
EnglishThe clones themselves are so expensive that you would not make a hamburger out of them.
De klonade livsmedlen är i sig så dyra att man inte kan göra en hamburgare av dem.
EnglishUniversity is where you should make your mistakes, not out in working life.
Det är på högskolan man ska göra sina misstag, inte ute i arbetslivet.
EnglishSecondly, as regards the road map, why not make a quintet out of a quartet?
För det andra och när det gäller färdplanen, varför inte göra kvartetten till en kvintett?
EnglishNaturally, I regret it, but let us not make a big deal out of it.
Naturligtvis beklagar jag detta, men låt oss inte göra en stor sak av det hela.
EnglishThe Council, however, would like to make this opt-out permanent and widen it, in fact.
Rådet vill dock göra detta undantag permanent och faktiskt utöka det.
EnglishHe said those who make money out of football should put it back in.
Han sade att de som tjänar pengar på fotboll bör föra tillbaka dessa till fotbollen.
EnglishAs I have already pointed out, women make up an important component of that category.
Som jag redan har påpekat utgör kvinnor en stor del av den gruppen.
EnglishThose who are trying to make globalisation out to be a threat are quite wrong.
De som försöker göra globaliseringen till ett hot har helt fel.
EnglishYou now want to make a political victory out of this tactical manoeuvre.
Nu vill ni förvandla denna taktiska manöver till en politisk seger.
EnglishIt is undeniable that this report sets out to make a constructive contribution.
Utgångspunkten för detta betänkande är naturligtvis positiv.
EnglishI am sorry Mr Allister, but we could not make out what you were saying!
Herr Allister! Jag beklagar, men vi kunde inte urskilja vad ni sa!
EnglishIn other words, they are attempting to make themselves out to be the victims.
De försöker med andra ord att utmåla sig själva som offren.
EnglishThere is no need to make a mountain out of a molehill. There simply has not been enough time.
Låt oss inte göra det till en tvist eftersom det faktiskt inte funnits tillräckligt med tid.
EnglishThe following pages will help you to make out between the different rights.
Webbplatserna nedan innehåller information som kan hjälpa dig att få överblick över dina rättigheter.
EnglishHe's the first I've seen to make it out with the power suit.
Han är den första jag sett som tagit sig igenom och fått behålla kostymen.
EnglishAll I could make out was that it was said that we must now engage again in negotiation.
Allt jag kunde få ut av det var att det sades att vi nu återigen måste engagera oss i förhandlingar.
EnglishThe Islamic forces will certainly know how to make political capital out of any such disappointment.
De islamiska krafterna kommer med säkerhet att dra politisk nytta av en sådan besvikelse!