"make or break" - Svensk översättning

EN

"make or break" på svenska

EN

make or break [exempel]

volume_up
make or break
volume_up
bära eller brista [tales.] (avgörande)
We are about to engage in a historic process which in my opinion will either make or break the European Union.
Vi står i begrepp att ge oss in i en historisk process där den Europeiska unionen antingen kommer att bära eller brista.

Användningsexempel för "make or break" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn view of all this, the challenge now is to make a break with these current policies ...
Mot denna bakgrund består utmaningen nu i att bryta med dagens politik ...
EnglishI have always argued that this enlargement is going to make or break the European Union.
Jag har alltid hävdat att denna utvidgning kommer att hela eller dela Europeiska unionen.
EnglishIt is the citizens who are key to innovation - they make or break it.
Medborgarna är nyckeln till innovation - de satsar och ibland lyckas de.
EnglishBritish Prime Minister Tony Blair described the Barcelona Summit as a "make-or-break" occasion.
Den brittiske premiärministern Tony Blair beskrev toppmötet i Barcelona med ordalag som ?vinna eller försvinna?.
EnglishBritish Prime Minister Tony Blair described the Barcelona Summit as a " make-or-break " occasion.
Den brittiske premiärministern Tony Blair beskrev toppmötet i Barcelona med ordalag som? vinna eller försvinna?.
EnglishThis is why, if we wish to avoid further increasingly painful collapses, we must have the courage to make a break.
Om vi vill undvika fler alltmer smärtsamma sammanbrott måste vi därför ha modet att frigöra oss.
EnglishMoney will make or break the deal.
Pengarna kommer att avgöra om det blir någon överenskommelse eller inte.
EnglishWe are about to engage in a historic process which in my opinion will either make or break the European Union.
Vi står i begrepp att ge oss in i en historisk process där den Europeiska unionen antingen kommer att bära eller brista.
EnglishDon't make me break my foot off in your ass.
EnglishThese companies make and break governments according to their own needs and to the detriment of the needs of the country's population.
Dessa bolag utformar och upplöser regeringar efter sina egna behov och till nackdel för de behov som finns hos landets befolkning.
EnglishWith the accession of ten new Member States on1 May and the elections next June casting their shadow, it is now make or break time.
I och med att tio nya medlemsstater ansluter sig den 1 maj och att valen i juni är nära förestående är det här sista chansen att åstadkomma något.
EnglishWith the accession of ten new Member States on1 May and the elections next June casting their shadow, it is now make or break time.
I och med att tio nya medlemsstater ansluter sig den 1 maj och att valen i juni är nära förestående är det här sista chansen att åstadkomma något.
EnglishAs Afghanistan will make or break the fight against international terrorism, additional budgetary efforts are more than welcome.
Eftersom Afghanistan har betydelse för om kampen mot den internationella terrorismen ska lyckas eller misslyckas är ytterligare budgetanslag mer än välkomna.
EnglishMr President, I believe that economic and social cohesion will make or break the future of the European Union, the Union of 25.
Herr talman! Jag menar att den ekonomiska och sociala sammanhållningen är en avgörande utmaning för Europeiska unionens framtid, för unionen med tjugofem medlemsstater.
EnglishEnlargement could make or break the European Union. Frankly, without a reform of our decision-making structures, enlargement will break the Union – it is as simple as that.
Uppriktigt sagt, om vi inte reformerar våra strukturer för beslutsfattande kommer utvidgningen att bryta ned unionen – så är det helt enkelt.
EnglishMr President, this evening we will identify what are probably the two make-or-break issues for the next WTO round in Cancun - TRIPS and public health and agriculture.
Herr talman! I kväll kommer vi att fastställa det som förmodligen blir de två avgörande frågorna under nästa WTO-runda i Cancun - TRIPS och folkhälsa och jordbruk.
EnglishEurope’s commitment is solid, but without efforts on the part of all key players, no result can be achieved at multilateral level that can make or break the weaker developing countries.
EU:s engagemang är starkt, men om inte alla nyckelaktörer anstränger sig når vi inget avgörande resultat för de svagaste utvecklingsländerna på den multilaterala nivån.
EnglishEurope ’ s commitment is solid, but without efforts on the part of all key players, no result can be achieved at multilateral level that can make or break the weaker developing countries.
EU: s engagemang är starkt, men om inte alla nyckelaktörer anstränger sig når vi inget avgörande resultat för de svagaste utvecklingsländerna på den multilaterala nivån.
English(PT) Madam President, in this debate, it was fundamental to ensure that the European Union would make a break with its monetarist policies and the blind criteria of the Stability Pact.
(PT) Fru talman! I den här debatten var det grundläggande att se till att Europeiska unionen bryter med sin monetaristiska politik och med stabilitetspaktens blinda kriterier.

Liknande översättningar för "make or break" på svenska

make substantiv
or konjunktion
break substantiv