"to make money" - Svensk översättning

EN

"to make money" på svenska

EN

to make money {verb}

volume_up
to make money
It is very difficult to make money in the dairy sector at the moment.
Det är väldigt svårt att tjäna pengar inom mejerisektorn för tillfället.
These seek to make money by forcing others into providing involuntary sexual services.
Dessa vill tjäna pengar genom att tvinga andra att ofrivilligt utföra sexuella tjänster.
All those airlines can make money at a difficult time.
Alla dessa flygbolag kan tjäna pengar under svåra tider.

Användningsexempel för "to make money" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBoth of these codes should make the transfer of money simpler, faster and cheaper.
Båda dessa koder bör göra överföring av pengar enklare, snabbare och billigare.
EnglishHey, man, I'd travel on a pogo stick if I thought we could make more money.
Du, jag skulle åka på en kängurustylta om jag trodde vi kunde göra mer pengar.
EnglishAnd a bonus he's discovering is he's actually going to make even more money.
Han har dessutom märkt att han faktiskt kommer att tjäna ännu mer pengar.
EnglishAnd if you're bold enough to face that cold, hard fact,,,... you can make a lot of money.
Om man är tillräckligt fräck att inse det...... kan man tjäna mycket pengar.
EnglishThese seek to make money by forcing others into providing involuntary sexual services.
Dessa vill tjäna pengar genom att tvinga andra att ofrivilligt utföra sexuella tjänster.
EnglishSince resources are scarce, I ask the Commission to make sure that no money is wasted.
Eftersom resurserna är knappa ber jag kommissionen att se till att inga pengar slösas bort.
EnglishHe said those who make money out of football should put it back in.
Han sade att de som tjänar pengar på fotboll bör föra tillbaka dessa till fotbollen.
EnglishIt is very difficult to make money in the dairy sector at the moment.
Det är väldigt svårt att tjäna pengar inom mejerisektorn för tillfället.
EnglishThey use online attacks to make lots of money, and lots and lots of it.
De använder onlineattacker för att tjäna massor utav pengar och massor och massor utav det.
EnglishIf we are now to make billions of taxpayers' money available, the terms must be clear.
Om vi nu ska göra miljarder av skattebetalarnas pengar tillgängliga måste villkoren vara tydliga.
EnglishWe have not had the time or the money to make up for years of neglect.
Vi har varken haft tid eller pengar att gottgöra år av vanskötsel.
EnglishIt is not enough to denounce the crooks that make money by trafficking in human beings.
Det räcker inte med att klandra de bedragare som blir förmögna på att ägna sig åt människohandel.
EnglishSo, now, there are a lot of web 2,:,0 consultants who make a lot of money.
Det finns många web 2,:,0 konsulter som tjänar mycket pengar.
EnglishAt the same time we have to make sure that this money is well spent to ensure the maximum effect.
Samtidigt måste vi se till att dessa medel spenderas väl för att maximal effekt ska uppnås.
EnglishIt needs to be the case that the money we make available is spent in an efficient way.
De pengar vi anslår måste användas på ett effektivt sätt.
EnglishThey, in turn, are pressured by their employers - the companies - to sell alcohol to make money.
Denna är i sin tur pressad av sina arbetsgivare - företagen - att sälja alkohol i vinstsyfte.
EnglishThe difference this money will make to the social and research programmes will be significant.
Den inverkan som dessa pengar kommer att ha för de sociala och forskningsprogrammen är betydande.
EnglishWe cannot adopt lavish health programmes and not make the necessary money available.
Vi kan inte anta påkostade hälsovårdsprogram och sedan inte ställa tillräckligt med pengar till förfogande.
EnglishIf I argue about this, I am repeatedly told that we must make our money work for us.
Om jag argumenterar mot detta får jag gång på gång höra att vi måste få pengarna att arbeta till vår fördel.
EnglishI say that we should at long last complete the sealed sacophagus and make money available for that.
Jag tycker att vi äntligen skall färdigställa sarkofagen, att vi skall dela ut pengar till det.

Liknande översättningar för "to make money" på svenska

make substantiv
money substantiv
make head or tail of
lack of money substantiv
a lot of money
advance money substantiv
Swedish
value of money substantiv
to change money verb
hat money substantiv
Swedish
amount of money substantiv
blood money substantiv
dirty money substantiv
gate money substantiv