"to make larger" - Svensk översättning

EN

"to make larger" på svenska

EN

to make larger {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to make larger" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe European Union can and must make a larger contribution to achieving the Millennium Development Goals.
Nästa månad kommer vi att offentliggöra vårt bidrag till den aktuella översynen.
EnglishAdmitting Turkey to our Union would make us larger and economically more powerful.
Att låta Turkiet få ansluta sig till unionen skulle göra oss större och mer ekonomiskt konkurrenskraftiga.
EnglishI have asked the ministers to make sure that a larger grant is given to the poorest students.
Jag har bett ministrarna att se till att ett större stipendium beviljas de fattigaste studenterna.
EnglishThe European Union can and must make a larger contribution to achieving the Millennium Development Goals.
Europeiska unionen kan och bör göra en mycket större insats för att uppnå utvecklingsmålen för det nya millenniet.
EnglishAgain, small structures, our challenge is how to make them larger, and that is something we're working on right now at the institute.
Återinge, små strukturer, utmaningen är att göra dem större, och det är något vi arbetar med just nu på institutet.
EnglishI think it is very positive that we will be deciding to make a larger proportion of the European Refugee Fund available in future.
Jag anser att det är mycket positivt att vi kommer att fatta beslut om att göra en större andel av Europeiska flyktingfonden tillgänglig i framtiden.
EnglishIt is to make this region larger, to integrate further countries into a deeper cooperation, not just for freedom, security and justice, but also for peace.
Det är att göra detta område större, att inbegripa ytterligare länder i ett fördjupat samarbete inte bara för frihet, rättvisa och säkerhet utan också för fred.
EnglishThe time has come for Europe to make a larger contribution to the theatre of war in Afghanistan where a crucial war is being waged for the future of the region.
Tiden är inne för EU att lämna ett större bidrag till krigsskådeplatsen i Afghanistan, där man utkämpar ett krig som har avgörande betydelse för regionens framtid.
EnglishA properly resourced and effective ESDP will allow the European Union to make a much larger contribution to transatlantic security.
En lämpligt finansierad och effektiv europeisk säkerhets- och försvarspolitik, kommer att göra det möjligt för Europeiska unionen att ge ett mycket större bidrag till den transatlantiska säkerheten.
EnglishThere is no question of the Union targeting a particular sector of economic activity and requiring that sector to make a larger contribution than other sectors to environmental matters.
Det är inte fråga om att unionen riktar in sig på en särskild ekonomisk sektor och kräver att denna sektor skall bidra i högre grad än andra sektorer till miljöfrågor.
EnglishSo they pick a shape they like -- like a diamond, or a square, or a triangle, or a trapezoid -- and then they try and make the next larger shape of that same shape, and the next larger shape.
Så de väljer en form de tycker om -- en diamant, en fyrkant, en triangel, eller en trapets -- och de försöker att göra nästa större form från samma form, och nästa större form.

Liknande översättningar för "to make larger" på svenska

larger adjektiv
Swedish
make substantiv
make head or tail of
make or break