"to make it up" - Svensk översättning

EN

"to make it up" på svenska

volume_up
to make it up {vb} [exempel]
EN

to make it up {verb} [exempel]

volume_up
to make it up (även: to become reconciled)

Användningsexempel för "to make it up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMadam President, I would like to make the point that you could not make this up today.
(EN) Fru talman! Jag vill poängtera att vi inte kan rätta till detta i dag.
EnglishWe are not defined by our central properties, by the bits that make us up.
Vi definieras inte av våra centrala egenskaper, av delarna som skapar oss.
EnglishWhen you turned me in, I told myself, one day you'll make it up to me.
När du angav mig, sa jag till mig själv, en dag kommer du att gottgöra mig.
EnglishEurope and the peoples that make it up have their own democratic tradition.
Europa och de folk det består av har en egen demokratisk tradition.
EnglishHowever, our message fell on deaf ears and now the Council has to make it up as it goes along.
Men vi talade för döva öron, och nu måste rådet ta det som det kommer.
EnglishEurope and the peoples that make it up have their own democratic tradition.
De kommer att hitta kraften att förstärka och sprida den, liksom att försvara den om det skulle behövas.
EnglishWe virtually had to make them up on the spot.
Vi var i stort sett tvungna att uppfinna dem när krisen redan var ett faktum.
EnglishWe'll find dirt, Eagle, even if we have to make it up.
Vi ska hitta skit, Eagle, även om vi ska hitta på det.
EnglishBut noW that We're family, I can make it up to you.
Men nu när vi är en familj, ska jag gottgöra er.
EnglishYou can make it up to me when we're in Prague.
Pappa, kan du gottgöra det när vi är i Prag.
EnglishBy the way, I did not make this up myself.
Förresten var det inte jag som hittade på detta.
EnglishI didn't just make it up, I saw it in a magazine.
EnglishEurope cannot progress unless the governments that make it up demonstrate a genuine social and collective conscience.
Europa kommer inte längre att kunna göra framsteg utan en verklig social och kollektiv insikt från dess regeringars sida.
EnglishHow do you stop some employers paying less than they might because they know the benefit system will make it up?
Hur förhindrar man vissa arbetsgivare från att betala mindre än de borde, eftersom de vet att ersättningssystemet jämnar ut det?
EnglishI had a guy make it up down the street.
EnglishI'm going to make this up to you, huge.
EnglishI feel bad, so let me make it up to you.
EnglishYou could not make this up!
EnglishI must make it up to you somehow.
EnglishDid you make that up, Mr. Quinn?

Liknande översättningar för "to make it up" på svenska

it pronomen
Swedish
make substantiv
up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
to camp it up verb
keep it up