"to make it happen" - Svensk översättning

EN

"to make it happen" på svenska

EN

to make it happen {verb}

volume_up
to make it happen

Användningsexempel för "to make it happen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere needs to be more transport via rail and water - let us make it happen.
Låt oss genomföra en förflyttning av transporterna till järnvägarna och vattnen.
EnglishIt is the quality of jobs and the quality of entitlements that will make it happen.
Det är kvaliteten på arbetet och de berättigade stöden som kan uppnå det.
EnglishAll of us in this Chamber have the political responsibility to make this happen.
Alla vi i kammaren har det politiska ansvaret att förverkliga detta.
EnglishWe the Commission - but also the Member States - will now have to make it happen together.
Kommissionen - men också medlemsstaterna - måste tillsammans få detta att ske.
EnglishHowever, I would say this to the Austrian Presidency: you can make this happen.
Jag vill dock säga följande till det österrikiska ordförandeskapet: ni kan genomföra detta.
EnglishI want to ask all of us and you too, Commissioner, to make this happen.
Jag ber oss alla, och även er, herr kommissionsledamot, att se till så att det sker.
EnglishWe can try and make it happen less often, but it is impossible to prevent.
Vi kan försöka se till att det inträffar mindre ofta, men det är omöjligt att förhindra.
EnglishDubai, to me, is like a hand that supports anyone who wants to make things happen.
Dubai är som en hand- -som stödjer den som vill få saker att hända.
EnglishThe challenge now is for us to work together to make this happen.
Utmaningen för oss nu består i att samarbeta för att se till att detta genomförs.
EnglishHowever, in order to make this happen, we need to have cross-border shopping and availability.
För att detta ska ske behövs emellertid gränsöverskridande handel och tillgänglighet.
EnglishSo we are banking on success, but it is up to you to make it happen.
Vi räknar alltså med framgång, men det är upp till er att ombesörja den.
EnglishWhen all the fish have gone we should remember that we did our best to make it happen.
När alla fiskar är borta bör vi komma ihåg att vi gjorde vad vi kunde för att det skulle hända.
EnglishWe want this meeting to be held in Edinburgh and we are willing to play our part to make it happen.
Jag hoppas att ni och presidiet kommer att ert ansvar och omvärdera beslutet.
EnglishI believe that this is one of the ways in which to make things happen.
Jag tror att detta är ett av sätten att få saker och ting att hända.
EnglishWe should not just talk about participation, we should make it happen.
Vi bör inte bara tala om deltagande utan också få det att hända.
EnglishThe EU will keep doing everything in its power to make this happen.
EU kommer att göra allt i sin makt för att se till att detta sker.
EnglishIn order to make this happen, Europe must change its overly pessimistic and despondent position.
För att det ska kunna ske måste EU ändra sin alltför pessimistiska och uppgivna inställning.
EnglishWe have to consider all the options in order to make disarmament happen.
Vi måste överväga alla alternativ att genomföra avväpningen.
EnglishOnly the excellence of European industry can make this happen.
Bara det bästa inom europeisk industri kan göra detta till verklighet.
EnglishCan our Commissioner assure us that we will work with Eurostat in order to make this happen?
Kan kommissionsledamoten försäkra oss om att vi tillsammans med Eurostat kommer att åstadkomma detta?

Liknande översättningar för "to make it happen" på svenska

it pronomen
Swedish
make substantiv