"make interesting" - Svensk översättning

EN

"make interesting" på svenska

EN

make interesting {gerundium}

volume_up
make interesting

Användningsexempel för "make interesting" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe very presence of this autonomy could make the dialogue so interesting.
Just det faktum att den självständigheten finns, skulle kunna göra dialogen så intressant.
EnglishThe steps set out in this report make interesting homework for teachers across the EU.
De åtgärder som fastställs i detta betänkande utgör en intressant läxa för lärare inom hela EU.
EnglishNice people with common sense do not make interesting characters.
Trevliga personer med sunt förnuft blir inga intressanta karaktärer.
EnglishHere you will find quality information to help you with your studies and make your life more interesting.
Här hittar du bra information som kan hjälpa dig med dina studier och berika ditt liv.
EnglishAnd so, at that time, I was able to make some interesting hypotheses along with my colleagues.
Och så vid den tidpunkten kunde jag ställa några intressanta hypoteser tillsammans med mina kollegor.
EnglishPerhaps this would make the debate more interesting and you would get a few more hits on the internet site.
Detta skulle kanske göra debatten intressantare och ge några fler träffar på webbplatsen.
EnglishIt will make for an interesting outcome of the vote.
Det blir intressant att se det resultatet vid omröstningen strax.
EnglishBut to make my job more interesting for you, as well as for me, I'm going to do this problem thinking out loud.
För att göra det mer intressant för er, och för mig själv, kommer jag att göra uträkningen högt.
EnglishThis does not make it any less interesting, as it is a very good example of the contradictions of European policy.
Det är dock intressant i varje fall, för det utpekar tydligt den europeiska politikens motsägelser.
EnglishIt is always interesting to make this comparison.
Det är alltid intressant att göra den jämförelsen.
EnglishThe President has, along with the group chairmen, initiated a debate on how we can make the plenary more interesting.
Talmannen har, tillsammans med gruppordförandena, inlett en diskussion om hur vi kan göra sammanträdena intressantare.
EnglishI agree that the Commission' s draft budget provides openings which might make that document particularly interesting.
Jag håller med om att det finns öppningar i budgetförslaget från kommissionen som kommer att kunna göra detta intressant.
EnglishI think that the analysis of the labour market in Portugal and the recommendations for this country make interesting reading.
Jag tror det är av intresse att läsa analysen av arbetsmarknaden i Portugal och rekommendationerna till detta land.
EnglishI agree that the Commission's draft budget provides openings which might make that document particularly interesting.
Jag är mycket glad över svaret och jag känner att vi tänker på samma sätt i denna fråga, som skrevs innan vi hade sett den preliminära budgeten.
EnglishIn April of last year Parliament had its first debate under this procedure and the conclusions it reached still make very interesting reading.
Det var förra året i april som parlamentet för första gången uttalade sig enligt denna procedur, och slutsatserna som då formulerades är fortfarande intressanta.
EnglishOur attempt to make the report more interesting, readable and useful has been partly successful, but there is clearly room for further improvement.
Vårt försök att göra rapporten mer intressant, läsbar och användbar har delvis varit framgångsrikt, men det finns naturligtvis utrymme för ytterligare förbättringar.
EnglishThey could undoubtedly make an interesting contribution despite the different nature of the participation of the businessmen and workers in, for example, the Economic and Social Committee.
Utan tvekan kan de bidra med viktiga frågor trots skilda intressen mellan företagare och arbetstagare i exempelvis Ekonomiska och sociala kommittén.

Liknande översättningar för "make interesting" på svenska

interesting adjektiv
Swedish
make substantiv
make head or tail of
make or break
more interesting adjektiv