"to make history" - Svensk översättning

EN

"to make history" på svenska

volume_up
to make history {vb} [talesätt]
EN

to make history {verb} [talesätt]

volume_up

Användningsexempel för "to make history" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is very important to make sure that history definitely never will repeat itself.
Det är mycket viktigt att se till att historien aldrig upprepar sig.
EnglishCome and make history with the proposal which I am going to make to you, Commissioner.
Herr kommissionsledamot! Gör historia av det förslag som jag kommer att lägga fram för er.
EnglishEverywhere you can sense the desire of great men to make history.
Överallt lägger man märke till stora mäns längtan efter att skapa historia.
EnglishAs Bono would say: ‘Put your money where your mouth is; make poverty history’.
Som Bono skulle säga: ”Lägg era pengar där ni har munnen; förpassa fattigdomen till det förgångna”.
EnglishAs Bono would say: ‘ Put your money where your mouth is; make poverty history’.
Som Bono skulle säga: ” Lägg era pengar där ni har munnen; förpassa fattigdomen till det förgångna ”.
EnglishLeft to the generals of war and enmity, they will make it a bloody history of terror.
I händerna på krigets och illviljans herrar, kommer det att bli en blodig historia fylld av fasa.
EnglishThrough the ‘Make Poverty History’ campaign, millions have made their voices heard.
Genom kampanjen ”förpassa fattigdomen till historien” har miljoner människor gjort sina röster hörda.
EnglishThrough the ‘ Make Poverty History’ campaign, millions have made their voices heard.
Genom kampanjen ” förpassa fattigdomen till historien ” har miljoner människor gjort sina röster hörda.
EnglishThis crisis has reminded us that it is men who make history, not history that makes men.
Krisen har påmint oss om att det är människor som skapar historien, inte historien som skapar människorna.
EnglishIn English, that is ‘let us establish free and fair trade to make poverty history’.
På engelska säger man ”låt oss upprätta en fri och rättvis handel för att förpassa fattigdomen till historien”.
EnglishGeography and history make Europe the natural ally of the countries in the Mediterranean region.
Geografiskt och historiskt är Europa den naturliga bundsförvanten för länderna i Medelhavsområdet.
EnglishI urge you to get to grips with it so as not to miss this opportunity to make world history.
Jag uppmanar er att ge er i kast med den så att vi inte missar denna möjlighet att skapa världshistoria.
EnglishIn English, that is ‘ let us establish free and fair trade to make poverty history’.
På engelska säger man ” låt oss upprätta en fri och rättvis handel för att förpassa fattigdomen till historien ”.
EnglishOur declarations of wanting to make poverty history have to be backed up with actions and with hard cash.
De vet alla att om EU och dess Scrooge-figurer är svaret, så måste det ha varit en dum fråga.
English   Madam President, last year we saw millions of young people marching to make poverty history.
   Fru talman! Förra året marscherade miljontals unga människor för att sätta stopp för fattigdomen för gott.
EnglishIts size, location and the vicissitudes of history make it an important bridge between East and West.
Storleken, läget och de historiska skiftningarna har gjort landet till en viktig bro mellan öst och väst.
EnglishBut we have to make sure that history is not misused.
Men vi måste se till att historien inte missbrukas.
EnglishHowever, at the end you will make a difference in history, because the result will be a new treaty.
Men i slutändan kommer ni att åstadkomma förändring i historien, eftersom resultatet kommer att bli ett nytt fördrag.
EnglishAid works in many cases, but aid donated without good governance will never make poverty history.
Bistånd fungerar i många fall, men bistånd donerat utan gott styre kommer aldrig att förpassa fattigdomen till historien.
EnglishLet us hope that Europe is able to make history, to write another page in the story of the building of Europe.
Låt oss hoppas att EU lyckas skapa historia, skriva ytterligare en sida i historieboken om byggandet av Europa.

Liknande översättningar för "to make history" på svenska

make substantiv
history substantiv
history adjektiv
Swedish
make head or tail of
family history substantiv
culture history substantiv
web history substantiv
art history substantiv
make or break
cultural history substantiv
account history substantiv
bidding history substantiv
to go down in history verb