"to make efforts" - Svensk översättning

EN

"to make efforts" på svenska

EN

to make efforts {verb}

volume_up
to make efforts (även: to endeavour, to undertake)

Användningsexempel för "to make efforts" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll the EU Member States face having to make huge fiscal efforts and economies.
Alla EU-medlemsstater ställs inför enorma finansiella ansträngningar och besparingar.
EnglishThe Council will continue its efforts to make its activities more transparent.
Rådet kommer att göra ytterligare ansträngningar för att öka insynen i verksamheten.
EnglishI hope that the High Representative is willing to make efforts to achieve this.
Jag hoppas att den höge representanten är beredd att anstränga sig för att uppnå detta.
EnglishWe need to make stronger efforts to set up a tangible common energy policy.
Vi måste anstränga oss mer för att ta fram en konkret gemensam energipolitik.
EnglishMore organised forms of cooperation could help to make such efforts more effective.
Ett mer organiserat samarbete skulle kunna öka effektiviteten i insatserna.
EnglishWe should make efforts to find ways in which such monitoring can take place.
Vi måste anstränga oss för att finna sätt att genomföra en sådan kontroll.
EnglishI believe that both parties will have to make great efforts to achieve this.
Jag anser att det åligger båda parterna att anstränga sig till det yttersta för detta.
EnglishThis agency should, however, make efforts to improve its planning and monitoring policies.
Byrån måste dock fortsätta förbättra sina rutiner för planering och övervakning.
EnglishYes, Turkey must be made to make efforts to bring that solution closer.
Ja, Turkiet måste förmås att göra insatser för att denna lösning ska komma närmare.
EnglishThe Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
Grekerna kommer att göra insatser, besparingar, och vem kommer att vinna på det?
EnglishCommissioner, sometimes we have to make efforts, take a position and be courageous.
Herr kommissionsledamot! Ibland måste vi anstränga oss, inta en ståndpunkt och vara modiga.
EnglishWork and efforts to make progress on these issues must intensify considerably.
Arbetet och ansträngningarna för att nå framsteg i dessa frågor måste kraftigt intensifieras.
EnglishIn addition, the country must make more decisive efforts to combat corruption.
Dessutom måste landet bekämpa korruption på ett mer resolut sätt.
EnglishIn this respect, it is absolutely necessary that the oil companies make the necessary efforts.
I det hänseendet måste oljeindustrin absolut genomföra nödvändiga satsningar.
EnglishWe should support efforts to make books searchable, readable and downloadable.
Vi bör stödja insatser som syftar till att göra det möjligt att söka, läsa och ladda ner böcker.
EnglishThe regime that is being supported by the West must, therefore, make further efforts.
Det krävs därför ytterligare insatser av den regim som väst stöder.
EnglishThe European Union should make efforts to prevent escalation of the present crisis.
Europeiska unionen bör genomföra insatser för att förhindra att den aktuella krisen trappas upp.
EnglishThe Member States have a major role to play in this respect and must make considerable efforts.
Den roll medlemsstaterna bör ha och deras arbete för att genomföra detta är viktiga.
EnglishThe EU and the Member States must make far greater efforts in the field of de-escalation.
EU och medlemsstaterna måste bemöda sig om en mycket större ansträngning för nedtrappning.
EnglishEach Member State must comply with this and make adequate efforts to fulfil this duty.
Varje medlemsstat måste följa detta och göra adekvata ansträngningar för uppfylla denna plikt.

Liknande översättningar för "to make efforts" på svenska

efforts substantiv
Swedish
make substantiv
make head or tail of
make or break