"to make difference" - Svensk översättning

EN

"to make difference" på svenska

EN

to make difference {verb}

volume_up
to make difference (även: to distinguish)

Användningsexempel för "to make difference" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.
Det är mycket sorgligt, för vi hade en chans att göra skillnad och tog den inte.
EnglishThe new charges were introduced by some countries to make up for this difference.
De nya avgifterna har införts av vissa länder för att just täcka dessa differenser.
EnglishI think we must only consider initiatives that can really make a difference.
Jag anser att vi endast bör överväga initiativ som verkligen kan göra skillnad.
EnglishThis can make an enormous difference in reducing car accidents on our roads.
Detta kan innebära en enorm skillnad för att minska trafikolyckorna på våra vägar.
EnglishThese are practical measures that will make a big difference in the short term.
Dessa är praktiska åtgärder som kommer att göra stor skillnad på kort sikt.
EnglishThat is the kind of thing that will make a real difference to climate change.
Det är den sorts saker som kommer att ha betydelse för klimatförändringarna.
EnglishIt is important to note that international efforts can and do make a difference.
Det är viktigt att vi tänker på att internationella insatser både kan och gör skillnad.
EnglishDon't wait until you make your first million to make a difference in somebody's life.
Vänta inte tills du har tjänat din första miljon på att göra skillnad i någons liv.
EnglishEvery voice in society matters, but only a united voice can make a real difference.
Alla röster i samhället räknas, men bara en förenad röst kan betyda mycket.
EnglishRestricting the use of military air space would also make a significant difference.
En begränsning av det militära luftrummet skulle också få stor betydelse.
EnglishTogether we can make a difference for the benefit of the citizens of Europe.
Det är goda nyheter att ni är nöjd med det tillfälliga utskottets förslag.
EnglishBut it is an area where action at European-Union level really can make a difference.
Men det är ett område på vilket åtgärder på EU-nivå kan göra en skillnad.
EnglishThe violent disputes that are now occurring on European soil make no difference here.
Det förändras inte av de våldsamma konflikter som pågår på europeisk mark.
EnglishIt does not make any difference, no matter how we vote: we know that savings will be made.
Det spelar ingen roll hur vi röstar - vi vet att det skulle innebära besparingar.
EnglishThe results show clearly that trained cabin crew make the difference.
Resultatet visar tydligt hur en välutbildad kabinpersonal kan utgöra skillnaden.
EnglishJust like soft power, a cohesive, united Europe can make the difference in the world.
Det är just som en mjuk makt som ett sammanhållet, förenat EU kan spela roll i världen.
EnglishBut it actually does not make much difference which of the two amendments is adopted.
Men det spelar egentligen inte någon större roll vilket av de båda förslagen som antas.
EnglishThe Union can make a difference if it acts coherently and consistently.
Unionen kan göra en stor insats om den agerar sammanhängande och konsekvent.
EnglishThis would make a tremendous difference to the future of the Iraqi people.
Det skulle göra en oerhörd skillnad för framtiden för människorna i Irak.
EnglishIn this case, however, I believe we can make a difference acting together.
I det här fallet anser jag emellertid att det har stor betydelse om vi agerar gemensamt.

Liknande översättningar för "to make difference" på svenska

make substantiv
difference substantiv
make head or tail of
mean difference substantiv
make or break
time difference substantiv
to make a difference verb
price difference substantiv
altitude difference substantiv
Swedish
gender difference substantiv
goal difference substantiv
level difference substantiv