"make-believe" - Svensk översättning

EN

"make-believe" på svenska

EN

make-believe {substantiv}

volume_up
1. politik
make-believe
It is essential that we do not have a make-believe reform.
Det är avgörande att vi inte får en låtsasreform.

Användningsexempel för "make-believe" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf we are unable to make that link I believe we will be missing a chance.
Om vi inte kan göra den kopplingen så anser jag att vi går miste om en chans.
EnglishThe European Union is duty-bound, we believe, to make further contributions.
Europeiska unionen är enligt vår åsikt uppmanad att ge ytterligare stöd.
EnglishThat would be a fantastic development that I believe would make us not only healthier but also freer.
Det vore en fantastisk utveckling som jag tror gör oss friskare, men också friare.
EnglishRegarding the insinuation you make, I really believe that it does not deserve any kind of answer.
När det gäller er förtäckta beskyllning anser jag verkligen att den inte förtjänar något svar.
EnglishThat would be a nuance which, I believe, would make it more practical to move forward with this process.
Denna nyansering tror jag skulle göra det mer realistiskt att genomföra detta agerande.
EnglishFor the simulator to make you believe that different outcomes are more different than in fact they really are.
Simulatorns benägenhet att få dig tro att olika utfall är mer olika än de egentligen är.
EnglishThere are two more points I would like to make. I believe war against Iraq is not just madness, but economic folly too.
Ytterligare ett par ord: kriget i Irak är en galenskap också ur ekonomisk synvinkel.
EnglishThose who believe that, make whatever end they seek ignoble.
De som tror detta gör alla mål de eftersträvar ovärdiga.
EnglishIt is essential that we do not have a make-believe reform.
Det är avgörande att vi inte får en låtsasreform.
EnglishIt is a hollow term, which is seeking to make us believe that in that we can drastically reduce poverty.
Det är ett ihåligt uttryck som vill försöka få oss att tro att man på detta sätt radikalt kan minska fattigdomen.
EnglishMr President-in-Office of the Council, in your report, you described a make-believe Europe which, if it were real, we would want too.
Ni anpassar dessutom allt mer Europas vilja efter amerikanska och sovjetiska diktat.
EnglishThis would, I believe, make for a 'win-win' situation in terms of employment, innovation, competitiveness and the environment.
Detta anser jag skapar en win-win-situation när det gäller sysselsättning, konkurrenskraft och miljö.
EnglishIt is our joint responsibility to make authoritarian rulers believe that we take our basic values seriously.
Det är vårt gemensamma ansvar att se till att auktoritära härskare inser att vi tar våra grundläggande värderingar på allvar.
EnglishBut you have to make me believe I am her.
Men du måste få mig att tro att jag är hon.
EnglishI saw boats ruined and lives devastated, but I saw nothing to make me believe that discarded, old, unwanted European vessels would be of use to them.
Jag tror på verkligt bistånd för att hjälpa människorna att själva bygga upp sina liv igen.
EnglishTo make matters worse, I believe it is also using the wrong means to pursue that goal.
Tyvärr är det i första hand utformat för att öka konkurrensen. För att göra saken ännu värre anser jag dessutom att man använder fel medel för att nå detta mål.
EnglishBut enough of these pleasantries, for I also have one or two remarks to make that I believe you will be less happy to hear.
Jag vill inte återgå till frågan om huruvida det var rätt eller fel av er att figurera i en reklamannons för PSD i Portugal.
EnglishLet us not make our African partners believe that Europe’s new motto is: ‘promises only bind those who believe in them’.
Låt oss inte få våra afrikanska samarbetspartner att tro att EU:s nya motto är ”löften är bara bindande för dem som tror på dem”.
EnglishIt's incumbent upon us, and this organization, I believe, to make clarity, transparency and empathy a national priority.
Det är ålagt oss, och den här organisationen, anser jag, att göra klarhet, transparans, och empati till en nationell angelägenhet.
EnglishBut enough of these pleasantries, for I also have one or two remarks to make that I believe you will be less happy to hear.
Men nog med artigheter nu, för jag har också en eller annan kommentar att göra som ni antagligen blir mindre förtjust över att höra.

Synonymer (engelska) till "make-believe":

make-believe

Liknande översättningar för "make-believe" på svenska

make substantiv
to believe verb
make head or tail of
make or break