"to make amends" - Svensk översättning

EN

"to make amends" på svenska

EN

to make amends {verb}

volume_up
They are therefore guilty of misconduct and have caused harm: they need to make amends for that.
De måste gottgöra detta.
Therefore, it is not a question of saying, 'people who harm others must make amends for the problems they cause.'
Därför handlar det inte om att säga att ”folk som skadar andra måste gottgöra problemen de orsakar”.
How does the Commission intend to make amends to European producers for the damage that it has clearly caused them?
Hur tänker kommissionen gottgöra de europeiska producenterna för den skada som man uppenbarligen har åsamkat dem?

Användningsexempel för "to make amends" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis programme is in recognition of this and tries to make amends in this respect.
Det här programmet är ett svar på det och syftar till att försöka rätta till situationen.
EnglishBut where it does occur, those responsible should make amends.
Men när föroreningar uppstår bör de ansvariga se till att reparera skadan.
EnglishThey are therefore guilty of misconduct and have caused harm: they need to make amends for that.
De har därför gjort sig skyldiga till fel och har orsakat skada. De måste gottgöra detta.
EnglishTherefore, it is not a question of saying, 'people who harm others must make amends for the problems they cause.'
Därför handlar det inte om att säga att ”folk som skadar andra måste gottgöra problemen de orsakar”.
EnglishEurope must make amends.
Felet är europeiskt och gottgörelsen måste vara europeisk.
EnglishHow does the Commission intend to make amends to European producers for the damage that it has clearly caused them?
Hur tänker kommissionen gottgöra de europeiska producenterna för den skada som man uppenbarligen har åsamkat dem?
EnglishOur continent is truly indebted to Haiti and has a duty to make amends for so many years of domination and plundering.
Vår kontinent har en stor skuld till Haiti och det är vår skyldighet att kompensera alla dessa år av övervälde och plundring.
EnglishNice, if it is unsuccessful, can make amends, but if Parliament proves to be unreliable, it will take years to wipe the slate clean.
Ett misslyckat Nicemöte kan ju repareras, vårt parlaments trovärdighet kommer dock att vara bestående i åratal.
EnglishIt shifts away from the health model, in which the aim is to make amends, and towards the social model, based on human rights.
Det avlägsnar sig från hälsomodellen, som har helandet som mål, mot socialmodellen som baseras på mänskliga rättigheter.
EnglishI am truly sorry that the time factor prevented things from going as planned, but it is too late to make amends now.
Jag beklagar verkligen att tidsfaktorn förhindrade att saker och ting gick enligt planerna, men det är för sent att ändra på det nu.
EnglishIn the dire situation of North Korea, we are being given an opportunity to make amends for the terrible wrong done to Poland’s prisoners.
I den hemska situationen i Nordkorea får vi tillfälle att gottgöra de fruktansvärda oförrätter som begicks mot polska fångar.
EnglishIn the dire situation of North Korea, we are being given an opportunity to make amends for the terrible wrong done to Poland’ s prisoners.
I den hemska situationen i Nordkorea får vi tillfälle att gottgöra de fruktansvärda oförrätter som begicks mot polska fångar.
EnglishWe therefore hope that the Commission, in tandem with the sports organisations, will produce proposals which will make amends in the short term.
Vi hoppas att därför att kommissionen, i samarbete med idrottsorganisationerna, även på kort sikt skall lägga fram förslag vad avser detta.
EnglishNot because this will make amends, but because it will help us to operate in a preventative manner; and help us to prevent problems from arising.
Inte för att man rättar till något på det sättet utan för att man fungerar förebyggande, för att man därmed förebygger att det uppstår problem.
EnglishIf you only have that to reproach me for, I can make amends, because the last time I was here, I spoke from this podium and I was not Head of State.
Om det bara är det ni klandrar mig för kan jag bättra mig, för förra gången jag var här talade jag också från det här podiet utan att vara statschef.
EnglishYou promised to make amends through a new legal instrument, but the ECJ judgments have shown we need to strengthen the directive to stop the undercutting of wages.
Ni lovade att rätta till detta genom ett nytt rättsligt verktyg, men EG-domstolens domar visar att vi behöver stärka direktivet för att stoppa lönenedskärningarna.
EnglishHe has to show us and the rest of the world, but, above all, his own people, that he is able to move beyond this violence and that he is willing to make amends.
Han måste visa oss och resten av världen, men framför allt sitt eget folk, att han förmår slå in på en annan väg än våldets och att han är beredd att göra förändringar.
EnglishBy this I mean an opportunity to try and make amends for all of the questionable ways in which Europe has determined or influenced the entire character of contemporary civilisation.
Här menar jag möjligheten att gottgöra Europas många tvivelaktiga försök att bestämma eller påverka hur hela den nuvarande civilisationen ska utformas.

Liknande översättningar för "to make amends" på svenska

amends substantiv
make substantiv
make head or tail of
make or break