"to make a mistake" - Svensk översättning

EN

"to make a mistake" på svenska

EN

to make a mistake {verb}

volume_up
to make a mistake (även: to slip up)
Mr Coûteaux, anybody can make a mistake, even within your group.
Vem som helst kan göra ett misstag, även inom er grupp.
When all is said and done, everyone can make a mistake.
Alla kan givetvis göra ett misstag.

Användningsexempel för "to make a mistake" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMake no mistake about it, this directive does not rule out landfill as an option.
Missförstå mig inte, direktivet utesluter alls icke deponering som ett alternativ.
EnglishI admit, let's make no mistake about this, it is much better than Maastricht!
Vi får dock inte förneka att det är mycket bättre än toppmötet i Maastricht!
EnglishMake no mistake, I shall go on being the conscience of this institution.
Begå inga misstag, för jag kommer att fortsätta vara denna institutions samvete.
EnglishLet us make no mistake: the road to Copenhagen will be long and difficult.
Låt oss inte göra några misstag: vägen till Köpenhamn kommer att bli lång och svår.
EnglishMake no mistake. Women are fundamentally at risk through these measures.
Det råder ingen tvekan om att kvinnorna är särskilt utsatta för dessa åtgärder.
EnglishWe must not, though, make the mistake of lumping deregulation and privatisation together.
Men vi får här inte göra felet att dra avreglering och privatisering över en kam.
EnglishI am speaking in particular to Mr Navarro: one must make no mistake about the intention.
Jag vänder mig särskilt till herr Navarro: man får inte missta sig om syftet.
EnglishLet us make no mistake. It is not a bunch of naive amateurs we are dealing with here.
Vi kan inte blunda för att det knappast är några naiva amatörer vi har att göra med här.
EnglishMake no mistake: we are not going to create a super, centralised database.
Men ni kan känna er säkra på att vi inte kommer att skapa en centraliserad superdatabas.
EnglishMake no mistake about it: we will have to decide what to do about the text.
Gör inga misstag med den: vi måste besluta vad vi ska göra med texten.
EnglishWe should not make the mistake of alarming our negotiating partners with such massive demands.
Man får inte begå felet att avskräcka förhandlingsparterna med alltför massiva krav.
EnglishWe in the European Union should not make the mistake the Americans made.
Vi i Europeiska unionen får inte göra samma misstag som amerikanerna.
EnglishMake no mistake: I am in favour of green growth; I am not in favour of the decline of Europe.
Hys inga tvivel: Jag är för grön tillväxt. Jag är inte för att det går utför för Europa.
EnglishMake no mistake: the Commission will be an active player in the search for solutions here.
Missförstå mig inte: kommissionen kommer att spela en aktiv roll i sökandet efter lösningar.
EnglishAnd make no mistake, the discussion in the PPE Group this evening will still be very exciting.
Och var inte så säker, diskussionen i PPE-gruppen i kväll kommer att bli mycket spännande.
EnglishMake no mistake - for us, doing better does not mean doing less!
Att göra något bättre innebär för vår del inte att göra mindre, det kan ni vara säkra på!
EnglishMake no mistake, however: we cannot continue like this in the medium term.
Men tro mig: vi kan inte fortsätta så här på medellång sikt.
EnglishMake no mistake: we shall have someone open, coherent and fair to engage with.
Det råder inget tvivel om saken: vi kommer att ha att göra med någon som är öppen, enhetlig och rättvis.
EnglishMr Coûteaux, anybody can make a mistake, even within your group.
Herr Coûteaux! Vem som helst kan göra ett misstag, även inom er grupp.
EnglishMadam President, at this late hour, anyone can make a mistake.
(ES) Fru talman! När vi har kommit så här långt i debatten kan vem som helst missta sig.

Liknande översättningar för "to make a mistake" på svenska

mistake substantiv
Swedish
make substantiv
a artikel