"to make a mark" - Svensk översättning

EN

"to make a mark" på svenska

volume_up
to make a mark {vb} [talesätt]
EN

to make a mark {verb} [talesätt]

volume_up
to make a mark

Användningsexempel för "to make a mark" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat agreement was concluded, and as a result the Fino government was formed which is now trying to make its mark.
Överenskommelsen slöts, därefter bildades regeringen Fino och den försöker nu att agera.
EnglishIn the case of Europe, I believe that this is the moment for it to make its mark on the course of events.
När det gäller Europa menar jag att tiden nu är inne för oss att sätta vår prägel på händelseutvecklingen.
EnglishIt is said that we can only make our mark by opposing.
Det sägs att vi bara kan lyckas genom att opponera oss.
EnglishThe CFSP, which was first launched by the Maastricht Treaty, has found it hard to make its mark.
Den genom Maastrichtfördraget invigda gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken har haft svårt att finna sin prägel.
EnglishWe should see the French Presidency as a unique opportunity for Europe to make its mark on the worldwide G20 agenda.
Vi bör betrakta det franska ordförandeskapet som ett unikt tillfälle för EU att påverka den globala G20-agendan.
EnglishFrom the start the European Parliament has been fully associated with this enterprise and it has been able to make its mark.
Europaparlamentet har från första början varit helt delaktigt i detta företag som det kunnat sätta sin prägel på.
EnglishWe must give him time to make his mark, but I already note with satisfaction that his first steps are along the right lines.
Vi måste ge honom tid att utmärka sig, men jag har redan noterat med glädje att hans första steg går i rätt riktning.
EnglishOn 26 September 2008, the Council participated in this act and we want to make our mark on this policy.
Genom att den 26 september 2008 engagera sig deltog rådet i utformandet av detta dokument och vi vill också sätta vår prägel på denna politik.
EnglishTime and again, it has been accompanied by a dynamism that has given the enlarged Europe a greater capacity to make its mark in the world.
Om och om igen har det följts av en dynamik som har gett det utvidgade Europa större möjligheter att utmärka sig.
EnglishIt is a new institution and, as such, needs time to make its mark, but at the same time we need to remain as consistent as possible with the Treaty.
Men vi måste ändå hålla oss till fördragets innehåll.
EnglishToday's rhetoric has shown that Parliament wishes to make its mark by saying that we have to send the Commission packing.
Den retorik som använts i dag har visat att parlamentet vill profilera sig i det att man säger att kommissionen måste få en näsbränna.
EnglishOtherwise, the result will only be confusion, and consumers will not be given the opportunity to make their mark and to select the products they desire.
I annat fall riskerar man att endast skapa förvirring och därmed inte ge konsumenterna möjlighet att påverka och välja de produkter de vill ha.
EnglishSome spent half an hour puzzling frantically, trying to understand what the piece of paper in front of them meant, what to do and how to make a mark.
Några ägnade en halvtimme åt desperata försök att förstå vad papperet framför dem betydde, vad man skulle göra och hur man skulle göra en markering.
EnglishDispensing with the rotation system resembles successive French Presidents' attempts to make their mark on the EU through what was termed a 'directorium'.
Upproret mot rotationssystemet påminner om olika franska presidenters önskan om att sätta sig på Europeiska unionen genom ett så kallat ?direktorium?.
EnglishDispensing with the rotation system resembles successive French Presidents ' attempts to make their mark on the EU through what was termed a 'directorium '.
Upproret mot rotationssystemet påminner om olika franska presidenters önskan om att sätta sig på Europeiska unionen genom ett så kallat? direktorium?.
EnglishFinally, the ambition of the European institutions to make their mark in the field of research does not necessarily lead to more and better research in Europe.
Jag skulle därför vilja be kommissionsledamot Janez Potočnik att överväga olika sätt att prioritera forskningsverksamheten för små och medelstora företag.
EnglishFinally, the ambition of the European institutions to make their mark in the field of research does not necessarily lead to more and better research in Europe.
Slutligen är det så att EU-institutionernas ambition att profilera sig inom forskningsområdet inte nödvändigtvis leder till mer och bättre forskning i Europa.
EnglishIt is clear that this enlargement is an important moment in history but it is also clear that, at this great moment, our European project is singularly failing to make its mark.
När det handlar om utvidgningen kan alla känna historiens vingslag, men alla kan också se att vårt europeiska projekt märkligt nog saknar inspiration just nu.
EnglishIn January the President-in-Office told us that every new presidency brings its own new national drive and new range of experience and a new determination to make its mark.
I januari berättade rådets ordförande att varje nytt ordförandeskap för med sig sin egen nya nationella kraft och nya erfarenhetsområden och en ny beslutsamhet att göra något bra.

Liknande översättningar för "to make a mark" på svenska

make substantiv
a artikel
mark substantiv