"to make a living" - Svensk översättning

EN

"to make a living" på svenska

EN

to make a living [exempel]

volume_up
to make a living
My concern is with the families of those trying to make a living.
Min oro gäller de familjer där som försöker försörja sig.
And they also have to make a living, and people need to be fed.
Men de måste försörja sig, och människor behöver mat.
Finally, we must look into how to integrate people seeking employment or trying to make a living here.
Slutligen måste vi titta på hur vi ska integrera människor som söker arbete eller försöker försörja sig här.

Användningsexempel för "to make a living" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCoffee sector workers are no longer able to make a living from production.
Arbetstagarna inom kaffesektorn kan inte längre leva av sin produktion.
EnglishIt is not just a question of farmers failing to make a living.
Det är inte bara fråga om jordbrukare som inte klarar att tjäna sitt levebröd.
EnglishWe believe farmers should be able to make a living from their work.
Vi anser för vår del att jordbrukarna skall kunna leva av sitt arbete.
EnglishSome countries make their living from manufacturing, others from the processing industry.
De som nu talar för detta säger att vi annars får social dumpning.
EnglishIs that going to be a sustainable message to give them when they want to make a living for themselves?
Kommer detta att vara ett hållbart budskap till dem, när de bara vill säkra sina inkomster?
EnglishBy protecting aquatic resources, we also protect the people who make their living from these waters.
Genom att skydda fiskeresurserna skyddar vi också de människor som försörjer sig på dessa vatten.
EnglishMy concern is with the families of those trying to make a living.
Min oro gäller de familjer där som försöker försörja sig.
EnglishIn terms of the social aspect, we are talking about millions of families who make their living from cocoa production.
Ur socialt hänseende talar vi om miljontals familjer som lever på kakaoproduktion.
EnglishAs nobody pays to work, quite simply we want to enable them to make a living from their profession.
Eftersom ingen betalar för att arbeta vill vi helt enkelt göra så att de kan livnära sig på sitt yrke.
EnglishAnd they also have to make a living, and people need to be fed.
Men de måste försörja sig, och människor behöver mat.
EnglishThe goal has been to make the Living Lab Key Principles and the application visible and easy to use.
Målet har varit att göra det levande labbets huvudprinciper och tillämpning synliga och lätta att använda.
EnglishMany people there make a living from the drugs trade and this, of course, is something that must change.
Många människor där lever av narkotikahandeln, och detta är naturligtvis någonting som måste förändras.
EnglishFinally, we must look into how to integrate people seeking employment or trying to make a living here.
Slutligen måste vi titta på hur vi ska integrera människor som söker arbete eller försöker försörja sig här.
EnglishIn Lithuania, it is now becoming increasingly difficult to make a living from fishing related activities.
I Litauen blir det nu allt svårare att leva av fiske, och fiskets låga löner lockar inte heller unga människor.
EnglishFishermen are asking for only one thing: to be able to make a living from their work and to be able to do their job.
Yrkesfiskarna ber bara om en sak. Att kunna livnära sig på sitt arbete och att kunna utföra sitt jobb.
EnglishDoes it find the CAP healthy when genuine farmers - in the UK at least - are struggling to make a living?
Anser den att politiken är sund när verkliga jordbrukare - åtminstone i Storbritannien - får kämpa för att försörja sig?
EnglishFarmers live with nature and make their living from it.
EnglishIt has an economic dimension; there are large numbers of people who make their living from the sea and who work there.
Det har en ekonomisk dimension eftersom det finns ett stort antal människor som försörjer sig på havet och arbetar där.
EnglishThey were unable to make a living wage and therefore unable to send their children to school or to have any access to medical care.
De tjänade inte tillräckligt för att ha råd att skicka sina barn till skolan eller få tillgång till sjukvård.
EnglishWhat are we doing, fishing in the territorial waters of these States when they need to be able to work to make a living?
Vad har vi för anledning att åka och fiska i territorialvatten som tillhör dessa stater, som behöver arbeta för egen räkning?

Liknande översättningar för "to make a living" på svenska

make substantiv
living substantiv
living adjektiv
a artikel