"to make a difference" - Svensk översättning

EN

"to make a difference" på svenska

EN

to make a difference {verb}

volume_up
to make a difference
(Laughter) "You’re going to make a difference, buddy."
(Skratt) "Du kommer att göra en skillnad, grabben."
att göra en skillnad

Användningsexempel för "to make a difference" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.
Det är mycket sorgligt, för vi hade en chans att göra skillnad och tog den inte.
EnglishI think we must only consider initiatives that can really make a difference.
Jag anser att vi endast bör överväga initiativ som verkligen kan göra skillnad.
EnglishIt is important to note that international efforts can and do make a difference.
Det är viktigt att vi tänker på att internationella insatser både kan och gör skillnad.
EnglishDon't wait until you make your first million to make a difference in somebody's life.
Vänta inte tills du har tjänat din första miljon på att göra skillnad i någons liv.
EnglishTogether we can make a difference for the benefit of the citizens of Europe.
Det är goda nyheter att ni är nöjd med det tillfälliga utskottets förslag.
EnglishBut it is an area where action at European-Union level really can make a difference.
Men det är ett område på vilket åtgärder på EU-nivå kan göra en skillnad.
EnglishThe violent disputes that are now occurring on European soil make no difference here.
Det förändras inte av de våldsamma konflikter som pågår på europeisk mark.
EnglishIt does not make any difference, no matter how we vote: we know that savings will be made.
Det spelar ingen roll hur vi röstar - vi vet att det skulle innebära besparingar.
EnglishThe results show clearly that trained cabin crew make the difference.
Resultatet visar tydligt hur en välutbildad kabinpersonal kan utgöra skillnaden.
EnglishJust like soft power, a cohesive, united Europe can make the difference in the world.
Det är just som en mjuk makt som ett sammanhållet, förenat EU kan spela roll i världen.
EnglishBut it actually does not make much difference which of the two amendments is adopted.
Men det spelar egentligen inte någon större roll vilket av de båda förslagen som antas.
EnglishThe Union can make a difference if it acts coherently and consistently.
Unionen kan göra en stor insats om den agerar sammanhängande och konsekvent.
EnglishIn this case, however, I believe we can make a difference acting together.
I det här fallet anser jag emellertid att det har stor betydelse om vi agerar gemensamt.
English20 years ago, if someone had said to me, "John, do you really want to make a difference?"
Om någon hade sagt till mig för 20 år sedan, "John, vill göra en skillnad?"
EnglishWe must employ a great deal of patience and determination to make a difference.
Vi måste arbeta med detta med mycket tålamod och stor beslutsamhet.
EnglishBut it is for the countries themselves to make a difference and for us to support them.
Men länderna måste själva åstadkomma förändringar; vår uppgift är endast att stödja dem.
EnglishParliament and my colleagues shouting about it is not going to make any difference.
Att parlamentet och mina kolleger väsnas om det kommer inte att göra varken till eller från.
EnglishHow could doing such a simple thing like walking and not talking make a difference?
Hur kan något så enkelt som att gå och vara tyst vara av betydelse?
EnglishWithout a change in attitude, Mr President, the EIT will not make any difference.
Utan en attitydförändring kommer ETI inte att spela någon roll.
EnglishI believe that the European strategic energy technology plan really could make a difference.
Jag menar att EU:s strategiska plan för energiteknik verkligen kan vara betydelsefull.

Liknande översättningar för "to make a difference" på svenska

make substantiv
difference substantiv
a artikel