"to make a choice" - Svensk översättning

EN

"to make a choice" på svenska

EN

to make a choice {verb}

volume_up
to make a choice
Consumers want to be able to make a choice, and that choice has to be offered to them.
Konsumenterna vill kunna göra ett val, och de måste få veta vad valet gäller.
I would like to conclude that it is time for the Ukrainian people to make a choice.
Avslutningsvis vill jag säga att det är dags för det ukrainska folket att göra ett val.
Now Russia has an excellent opportunity to make a choice.
Ryssland har nu en utmärkt möjlighet att göra ett val.

Användningsexempel för "to make a choice" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSimilarly I do not believe that we have to make a choice between Nice or Lisbon.
På samma sätt anser jag inte att vi måste välja antingen Nice eller Lissabon.
EnglishConsumers want to be able to make a choice, and that choice has to be offered to them.
Konsumenterna vill kunna göra ett val, och de måste få veta vad valet gäller.
EnglishI would like to conclude that it is time for the Ukrainian people to make a choice.
Avslutningsvis vill jag säga att det är dags för det ukrainska folket att göra ett val.
EnglishIt is our responsibility to provide them with the information to make this choice.
Det är vårt ansvar att ge dem information, så att de kan göra detta val.
EnglishAnd let us hope the circumstances will be such that they can make that choice.
Och låt oss hoppas att omständigheterna kommer att vara sådana att de kan göra detta val.
EnglishWe want them to be labelled so that people with allergies can make their choice.
Vi vill att de skall ingå i märkningen och att människor som är allergiska skall kunna välja.
EnglishIn this way, feed companies, farmers, abattoirs and the retail trade can make a choice.
I sådana fall kan foderföretag, bönder, slakterier och detaljhandel välja.
EnglishWe have had the work in committee and now we have to make a choice in plenary.
Vi har avslutat utskottsarbetet och måste nu göra ett val i plenum.
EnglishCompulsory labelling will also enable consumers to make a choice.
Genom den obligatoriska märkningen får konsumenterna även möjlighet att välja.
EnglishUnfortunately, the Council has so far chosen not to make a choice on this point.
I den här frågan har rådet tyvärr hittills valt att inte välja.
EnglishThose Member States that have other models in place must surely be able to make a choice.
De medlemsstater som har andra modeller måste rimligen kunna välja.
EnglishThe ILO Convention that is being discussed this evening offers us the opportunity to make that choice.
ILO-konventionen som vi diskuterar i kväll ger oss en möjlighet att göra det valet.
EnglishWe therefore have to make that choice in our external policy budget for the coming years.
Vi är därför tvungna att göra det valet i vår budget för utrikespolitiken under de kommande åren.
EnglishTo make this choice, consumers must be given objective information.
För att konsumenten skall kunna göra sitt val måste han ha tillgång till objektiv information.
EnglishI call, therefore, on the Russian leaders to make the choice of the future.
Därför uppmanar jag de ryska ledarna att välja framtiden.
EnglishWe can congratulate all of them, but we had to make a choice, and there was no other possibility.
Vi kan gratulera dem alla men vi var tvungna att fatta ett beslut och det fanns ingen annan möjlighet.
EnglishWe have to make a choice, including in what we say here.
Vi måste göra ett val, och det gäller också det vi säger här.
EnglishIt is true that this is a lifestyle choice, and that people will eventually make their choice.
Det är sant att det handlar om ett livsstilsval, och att människor förr eller senare kommer att göra sitt val.
EnglishNow Russia has an excellent opportunity to make a choice.
Ryssland har nu en utmärkt möjlighet att göra ett val.
EnglishThey want to be able to make their choice without hindrance and without any obstacles arising from a lack of competition.
De vill kunna göra sitt val obehindrat och utan att detta försvåras av bristande konkurrens.

Liknande översättningar för "to make a choice" på svenska

make substantiv
choice substantiv
choice adjektiv
a artikel