"major scale" - Svensk översättning

EN

"major scale" på svenska

SV
EN

major scale {substantiv}

volume_up
1. musik
major scale (även: major)

Användningsexempel för "major scale" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is of course an invitation to tax evasion, which occurs on a major scale.
Det är naturligtvis en inbjudan till skattesmitning, vilket också utnyttjas i stor skala.
EnglishOn the other hand, there is a great humanitarian problem, and I think that the European Union must get involved in this on a major scale.
Å andra sidan finns det ett stort humanitärt problem, och jag tror att EU måste engagera sig i detta i stor skala.
EnglishDemocratization, openness and humane penalties are the answer to this situation in which a nation has been led into uncertainty on a major scale.
Demokratisering, öppenhet och människovärdiga straff är svaret på denna situation där ett folk i stor skala har börjat tvivla.
EnglishWe must invest in conflict prevention and in establishing conditions that save local populations from the tragedy of major large-scale displacement.
Vi bör investera i att förebygga konflikter och skapa levnadsvillkor som besparar den lokala befolkningen problemet med stora förflyttningar.
EnglishEurope is faced with a major problem, the scale and urgency of which was demonstrated by the Russia-Ukraine crisis in January: the absence of a common energy policy.
Europa står inför ett stort problem, vars omfattning och trängande karaktär framhävdes av den rysk–ukrainska krisen i januari, nämligen avsaknaden av en gemensam energipolitik.
EnglishEurope is faced with a major problem, the scale and urgency of which was demonstrated by the Russia-Ukraine crisis in January: the absence of a common energy policy.
Europa står inför ett stort problem, vars omfattning och trängande karaktär framhävdes av den rysk – ukrainska krisen i januari, nämligen avsaknaden av en gemensam energipolitik.
EnglishI recognise that Europe's dairy farmers are facing a crisis on a major scale, but I simply do not understand how my fellow Members can think that you, in the Commission, have not done enough.
Jag inser att Europas mjölkbönder står inför en storskalig kris men jag förstår helt enkelt inte hur mina kolleger kan tycka att ni i kommissionen inte har gjort tillräckligt.
EnglishThe Moroccans have the right to sustainable development and to a major small-scale industry, just as they have the right to create a food industry based on their fisheries and their fish.
Marockanerna har rätt till en hållbar utveckling och en betydelsefull hantverksmässig näring, liksom de har rätt att bygga upp en livsmedelsindustri baserad på deras fiske och fiskar.

Synonymer (engelska) till "major scale":

major scale

Liknande översättningar för "major scale" på svenska

scale substantiv
major adjektiv
major substantiv
to scale verb
economy of scale substantiv