"to major in" - Svensk översättning

EN

"to major in" på svenska

EN

to major in {verb}

volume_up
1. amerikansk engelska

Användningsexempel för "to major in" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis proposal is the second major component in our defence barriers against BSE.
Detta förslag utgör den andra viktiga beståndsdelen i vårt försvarsverk mot BSE.
EnglishIt is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.
Det är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.
English. - (PL) Women make a major contribution to the development of science.
skriftlig. - (PL) Kvinnor bidrar i hög grad till den vetenskapliga utvecklingen.
EnglishWe expressed great concern over the continued closure of major crossing points.
Vi uttryckte stor oro över den fortsatta stängningen av viktiga gränsövergångar.
EnglishIt is a major step forward that labour ministers are meeting in the G20 context.
Det är ett stort framsteg att arbetsmarknadsministrarna träffas i G20-sammanhang.
EnglishThis is a major test of EU foreign policy in the new world of the Lisbon Treaty.
Detta är ett viktigt test av EU:s yttre politik i Lissabonfördragets nya värld.
EnglishFor this region, 2005 will be the year in which major opportunities will arise.
För den här regionen kommer 2005 att bli det år då stora möjligheter öppnar sig.
EnglishAnother major issue in these negotiations is the management of radio frequencies.
En annan viktig fråga i dessa förhandlingar är förvaltningen av radiofrekvenser.
EnglishThe development of these over the last few years has been a major step forward.
Utvecklingen av dessa under de senaste åren har inneburit ett stort steg framåt.
EnglishConstitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
Att konstitutionen ratificeras är ett viktigt steg för återuppbyggnaden av Irak.
EnglishGreece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
Grekland måste nu gå vidare med omfattande strukturreformer och privatiseringar.
EnglishEducation has a major part to play in building an equal and integrated society.
Utbildningen har en central uppgift när ett jämlikt och stabilt samhälle danas.
EnglishThere is one last point I should like to raise on a major problem of governance.
Jag skulle vilja ta upp en sista punkt som rör en viktig fråga om god förvaltning.
EnglishThe next item is the debate on topical and urgent subjects of major importance.
Nästa punkt på föredragningslistan är debatten om aktuella och brådskande frågor.
EnglishThe cost issue was naturally a major consideration in the Committee on Industry.
Frågan om kostnaderna har naturligtvis också spelat stor roll i industriutskottet.
EnglishFor that reason, the application regulation and annexes are of major importance.
Av den anledningen är tillämpningsförordningen och bilagorna av oerhört stor vikt.
EnglishAchieving this would represent a major step forward, and we are working on it.
Att uppnå det kommer att innebära ett stort steg framåt, och det arbetar vi med.
EnglishAs you may know, the citizens' initiative was a major priority for our S&D Group.
Medborgarinitiativet var, som ni kanske vet, en viktig prioritet för S&D-gruppen.
EnglishIn these situations of fragility, there are major obstacles to poverty reduction.
Vid dessa instabila situationer finns det stora hinder för fattigdomsbekämpningen.
EnglishThe package on energy and climate change was the first major positive signal.
Paketet om energi och klimatförändringar var den första stora positiva signalen.

Liknande översättningar för "to major in" på svenska

major adjektiv
major substantiv
in preposition
in adjektiv