"major goal" - Svensk översättning

EN

"major goal" på svenska

major goal
SV
  • stort mål

Användningsexempel för "major goal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

A major goal of the study is to promote the use of disease-resistant elms.
In terms of design, a major goal of the new safety measures is to be as unobtrusive as possible.
It is being felt that the issue of quality education needs to become a major goal in the 2000s.
Understanding how petals produce iridescence to attract pollinators is a major goal in plant biology.
As a business, the major goal is to attract potential customers which will in turn become repeat clients.
Proper warehousing was a major goal; to be able to warehouse large volumes of stock that can serve the needs of people visiting the site.
We finished the year in the black, which was a major goal.
A major goal is also to engage people in the digital humanities and in library collections.
A major goal is to cut the time it takes to declare an agricultural disaster area.

Användningsexempel för "major goal" på svenska

EnglishTo achieve that, corruption had to be stamped out and that was our major goal.
För att lyckas med det var vi tvungna att få ett slut på korruptionen, och det var vårt viktigaste mål.
EnglishWe have made employment and growth our watchwords and this constitutes the major goal for the next few years.
Vi har gjort sysselsättning och tillväxt till vår paroll och detta är huvudmålet för de närmaste åren.
English(HU) Fellow Members, food security is a major goal of the European Union, but this is a poor compromise.
(HU) Mina damer och herrar! Livsmedelssäkerhet är ett viktigt mål för EU, men det här är en mager kompromiss.
EnglishI fully accept, as does my Group, that the major goal for this budget as set out by Mr Mulder is enlargement.
Jag godtar fullständigt, och det gör min grupp också, att det viktigaste målet för denna budget är utvidgningen, vilket Mulder har förklarat.
EnglishOf course, failure would seriously endanger the prospects of enlargement, which is undoubtedly the major goal of the beginning of the 21st century.
Självklart skulle ett misslyckande i nuläget allvarligt förplikta för perspektivet om den utvidgning som otvivelaktigt kommer att vara huvudambitionen i början av 2000-talet.
EnglishThe European Parliament, on this issue, has one major goal: that the efficiency and the clarity of the current European rule relating to the conflict of law on securities holdings can be protected.
Europaparlamentets främsta syfte i denna fråga är att se till att skydda den effektivitet och tydlighet som kännetecknar EU:s nuvarande lagvalsregel om finansiella instrument.

Liknande översättningar för "major goal" på svenska

goal substantiv
Swedish
major adjektiv
major substantiv
major factor substantiv
drop goal substantiv
Swedish
major planet substantiv
own goal substantiv
Swedish
to achieve a goal verb
football goal substantiv
long-term goal substantiv
equalizing goal substantiv
growth goal substantiv
Swedish