"maintenance-free" - Svensk översättning

EN

"maintenance-free" på svenska

EN

maintenance-free {adjektiv}

volume_up
maintenance-free
The Aquascum 2003 is an all-purpose, self-cleaning... maintenance-free, salt water purifier... that is guaranteed to extend the life of your aquarium fish.
Aquascum 2003, är en självrengörande...... underhållsfri, saltvattenrenare...... som garanterat förlänger livet på dina akvariefiskar.

Användningsexempel för "maintenance-free" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis initiative is absolutely essential to the maintenance of free competition on the internal market.
Detta initiativ är absolut nödvändigt för att säkerställa att fri konkurrens kan upprätthållas på den inre marknaden.
English   – Mr President, Commissioner, the Commission’s advocacy of the maintenance of free competition in Europe is of course something to be welcomed.
   – Herr talman, herr kommissionär! Kommissionens strävan att försvara den fria konkurrensen i Europa måste givetvis välkomnas.
EnglishThe Aquascum 2003 is an all-purpose, self-cleaning... maintenance-free, salt water purifier... that is guaranteed to extend the life of your aquarium fish.
Aquascum 2003, är en självrengörande...... underhållsfri, saltvattenrenare...... som garanterat förlänger livet på dina akvariefiskar.
EnglishFirst of all I should like to point out the maintenance of duty free sales in intra-Community passenger traffic is contradiction with the existence of an internal market without borders.
Jag skulle först vilja betona att upprätthållandet av taxfree-försäljningen i resetrafiken inom gemenskapen står i motsats till en inre marknad utan gränser.
EnglishWith the Agreement, I am glad to say we are advancing into an area which is of decisive importance for the maintenance of a free world economy at a time of increasing globalization.
Avtalet utgör glädjande nog en framryckning inom ett område som med fortsatt globalisering är av avgörande betydelse för upprätthållandet av en fri världsmarknad.

Liknande översättningar för "maintenance-free" på svenska

free adjektiv
maintenance substantiv
to free verb