"mainstream" - Svensk översättning

EN

"mainstream" på svenska

volume_up
mainstream {substantiv}
EN

mainstream {substantiv}

volume_up
1. allmänt
mainstream
And then Deng Xiaoping came and brought money to China, and brought them into the mainstream again.
Därefter kom Deng Xiaoping och förde med sig pengar, och tog tillbaka Kina in i huvudfåran.
Positively: a presidency where Britain finally and officially came in from the cold and became mainstream.
Det var positivt, då ordförandeskapet var ett då Storbritannien slutligen och officiellt kom in från kylan och förenade sig med huvudfåran.
Africa is falling deeper into mass illiteracy and poverty and being further marginalised from mainstream developments in the economic and democratic fields.
Afrika faller allt djupare ned i massanalfabetism och fattigdom och blir alltmer marginaliserat från huvudfåran av ekonomisk och politisk utveckling.
mainstream
2. bildligt
mainstream

Användningsexempel för "mainstream" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt also underlines the need to mainstream disability issues into all policies.
I betänkandet betonas också behovet av att införliva handikappfrågor i alla frågor.
EnglishAll these consequences were entirely inconsistent with the mainstream world economy.
Alla dessa följder var fullständigt oförenliga med den breda världsekonomin.
EnglishResults are needed; results which lead to the integration of Roma into mainstream schools.
Vi behöver resultat, resultat som leder till integrering av romer i vanliga skolor.
EnglishThese are widely used in both mainstream business and industry and in the investment world.
Dessa används i stor utsträckning både av vanliga företag och i investeringsvärlden.
EnglishEven the mainstream parties have adapted their language to the language spoken by extremists.
Till och med mittenpartierna har anpassat sitt språk till extremisternas språkbruk.
EnglishSome questions were answered at least by the mainstream of those who spoke.
Vissa frågor besvarades åtminstone av majoriteten av dem som talade.
EnglishWe agreed to mainstream gender in legislation, public policies and programmes.
Vi kom överens om att införliva könsfrågan i lagstiftning, offentlig politik och offentliga program.
EnglishRather, we have to mainstream adaptation and risk reduction into development cooperation.
Vi måste snarare effektivt integrera anpassningen och riskreduceringen i utvecklingspolitiken.
EnglishWe fail to mainstream the solutions that various boards and reports have identified.
Vi misslyckas med att integrera de lösningar som åtskilliga nämnder och rapporter har identifierat.
EnglishNevertheless, this should occur within the mainstream of political policy within each Member State.
Detta bör emellertid ske inom den sedvanliga politiken i varje medlemsstat.
EnglishThis is a pragmatic and efficient way to mainstream transparency into all our policies.
Det är ett pragmatiskt och effektivt sätt att se till att öppenhet genomsyrar den politik vi för.
EnglishIt goes without saying that we must not limit ourselves to mainstream educational institutions.
Det är självklart att vi inte får begränsa oss till de vanliga utbildningsinrättningarna.
EnglishThe women were just not allowed to come out of the community and work with mainstream society.
Kvinnorna var bara inte tillåtna att komma ut i samhället och arbeta i det övriga samhället.
EnglishThere is a tendency for as many of such children as possible to be integrated into mainstream schools.
Det finns en tendens att integrera så många sådana barn som möjligt i vanliga skolor.
EnglishWe also support greater involvement of mainstream society.
Vi är också förespråkare för ett större engagemang av samhällets mittfält.
EnglishAnd then Deng Xiaoping came and brought money to China, and brought them into the mainstream again.
Därefter kom Deng Xiaoping och förde med sig pengar, och tog tillbaka Kina in i huvudfåran.
EnglishIn addition, Mr Menrad has stressed the need to mainstream employment in Community policies.
Dessutom har Menrad understrukit behovet av att likrikta sysselsättningspolitiken inom gemenskapen.
EnglishIt is important that discrimination against people with disabilities is tackled as a mainstream issue.
Det är viktigt att diskriminering av funktionshindrade hanteras som en integrationsfråga.
EnglishHow do we mainstream the question and the problems of the Roma in these instruments and policies?
Hur integrerar vi romerfrågan och romernas problem i dessa instrument och politiska riktlinjer?
EnglishIt is also about successful business, which is a core and mainstream part of the economy.
Den handlar också om framgångsrik affärsverksamhet som utgör en central och vägledande aspekt i ekonomin.