"mainland" - Svensk översättning

EN

"mainland" på svenska

volume_up
mainland {substantiv}
EN

mainland {substantiv}

volume_up
mainland (även: continent)
Mr President, Malta and Cyprus are very different from the countries of mainland Europe.
Malta och Cypern skiljer sig mycket från länderna på Europas fastland.
The threat to charity shops occurred because it simply was not understood on mainland Europe.
Hotet mot välgörenhetsbutiker uppstod därför att man inte förstod frågan på Europas fastland.
We cannot go to ‘mainland Europe’ by car, what can we do then, swim?!
Vi kan inte åka till ”Europas fastland” med bil, vad ska vi då göra? Simma?!

Användningsexempel för "mainland" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is a legitimate market in mainland Europe for young cattle from Irish farms.
På kontinenten finns det en laglig marknad för ungnöt från irländska lantgårdar.
EnglishThe history of Ireland and that of mainland Europe are inextricably linked.
Irlands historia och det europeiska fastlandets är oupplösligt sammanflätade.
EnglishMr President, Malta and Cyprus are very different from the countries of mainland Europe.
Herr talman! Malta och Cypern skiljer sig mycket från länderna på Europas fastland.
EnglishIt is an island separated from the mainland by just five kilometres of water.
Det är en ö som är skild från fastlandet med bara fem kilometer vatten.
EnglishSince 9/11 there has not been one single act of terrorism on the United States mainland.
Sedan den 11 september har det inte skett ett enda terroristattentat på USA:s fastland.
EnglishWe cannot go to ‘mainland Europe’ by car, what can we do then, swim?!
Vi kan inte åka till ”Europas fastland” med bil, vad ska vi då göra? Simma?!
EnglishThat has led to huge economic benefits for the people of mainland Europe.
Detta har lett till enorma ekonomiska vinster för människor på det europeiska fastlandet.
EnglishMost do not realise that the European mainland coast stretches for almost 90000 km.
De flesta inser inte att det europeiska fastlandets kuststräcka är nästan 90 000 kilometer lång.
EnglishThe threat to charity shops occurred because it simply was not understood on mainland Europe.
Hotet mot välgörenhetsbutiker uppstod därför att man inte förstod frågan på Europas fastland.
EnglishI come from a country - Ireland - where we are two sea crossings from mainland Europe.
Jag kommer från ett land - Irland - som ligger två överfarter till sjöss från det europeiska fastlandet.
EnglishWhat that highlights is Lampedusa’s exposed position off the coast of Africa and the Libyan mainland.
Vad detta belyser är Lampedusas utsatta position utanför Afrikas kust och Libyens fastland.
EnglishFor decades, Britain experienced sustained terrorist attacks launched from the Irish mainland.
Storbritannien upplevde ihållande terroristattacker från det irländska fastlandet under årtionden.
EnglishIt is a small country isolated from the European mainland.
Detta är en litet land isolerat från den europeiska kontinenten.
EnglishAlthough on the European mainland, Albania was isolated for a large part of the 20th century.
Trots att Albanien är en del av det europeiska fastlandet har landet varit isolerat under en stor del av 1900-talet.
English21 % of the territory of mainland Portugal is included in the Natura 2000 network.
Tjugoen procent av det portugisiska fastlandet ingår i Natura 2000-nätverket, varav nästan 61 procent utgörs av jordbruks- och skogsområden.
EnglishPeripheral countries and islands are more dependent on duty-free sales than central mainland European countries.
Avlägset liggande länder och öar är mer beroende av skattefri försäljning än centralt belägna länder i Europa.
EnglishThe cost of transportation from an island to the mainland is three times the cost of transportation by road.
Kostnaden för transporter från en ö till fastlandet är tre gånger så stor som kostnaden för transporter till lands.
EnglishThe bridge linking the Pelopponese mainland and the historic fortress of Monemvassia is in imminent danger of collapse.
Bron som förbinder Peloponnesos med den historiska fästningen Monemvassia hotas av omedelbar förstörelse.
English. ~~~ This is above mainland Norway.
EnglishMuch of the discussion in committee centred around transport of mature animals for slaughter on mainland Europe.
Det är viktigt att behålla mellanstationerna, och frågan om djurtäthet har också en inverkan på transportens ekonomi.