"main thing" - Svensk översättning

EN

"main thing" på svenska

volume_up
main thing {substantiv}
EN

main thing {substantiv}

volume_up
main thing (även: main issue)
The main thing is that clear policy is adopted on the choice of legal basis.
Huvudsaken är ju trots allt att vi har en tydlig policy när det gäller val av rättslig grund.
The main thing is that we should not let them down in this aspiration.
Huvudsaken är att vi inte gör dem besvikna i denna strävan.
Huvudsaken är att det sker!

Användningsexempel för "main thing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut as I said, our critique of the government in this country is the main thing.
Men som sagt, för närvarande är vår kritik mot regeringen i det landet viktigast.
EnglishThe main thing, without a doubt, is not to tamper with nature on ethical grounds.
Framför allt måste detta vara att av etiska skäl inte mixtra med naturen.
EnglishUp until now, the main thing was the transposition of the acquis itself.
Hittills handlade det i första hand om övertagandet av regelverket i sig.
EnglishBut the main thing is to support the interests of the Third World, and that is what we did.
Men det viktiga är att stödja den tredje världens intressen och det var det vi gjorde.
EnglishThe main thing is that clear policy is adopted on the choice of legal basis.
Huvudsaken är ju trots allt att vi har en tydlig policy när det gäller val av rättslig grund.
EnglishGentlemen, you came late, but the main thing is that you came.
Mina herrar! Ni tog tid på er, men huvudsaken är att ni funnit er till rätta nu.
EnglishThe main thing is that consumers need to be able to make sense of it.
Det som är viktigt är att konsumenten utan svårigheter kan orientera sig.
EnglishI would emphasise again, however, that, for the Council, the main thing is the content.
Jag vill dock åter betona att huvudsaken för rådet är innehållet.
EnglishRegarding heading 2, structural funds, the main thing is that we have to do what we have promised.
Rubrik 2, strukturfonderna. I första hand måste vi uträtta vad vi har lovat.
EnglishThe main thing, of course, is that we should be able to export our products to those countries.
Huvudfrågan är naturligtvis att vi bör kunna exportera våra produkter till dessa länder.
EnglishFifthly, the main thing in this matter is to adhere to the UN rules on two counts.
För det femte: det viktigaste i den här frågan är att återgå till FN:s spelregler, och det på två sätt.
EnglishFifthly, the main thing in this matter is to adhere to the UN rules on two counts.
För det femte: det viktigaste i den här frågan är att återgå till FN: s spelregler, och det på två sätt.
EnglishI believe that the main thing at stake is our approach to international relations.
Det som i mina ögon står på spel är till att börja med vår uppfattning om de internationella förbindelserna.
EnglishThe main thing is that we should not let them down in this aspiration.
Huvudsaken är att vi inte gör dem besvikna i denna strävan.
EnglishAs far as my fellow committee members are concerned, the main thing is to reduce payment appropriations.
För mina kolleger är det viktigaste att minska betalningsbemyndigandena.
EnglishThe main thing is that the decision must be taken at national level.
Huvudsaken är att beslutet ska fattas på nationell nivå.
EnglishI think that is the main thing and that is a principle, so to say.
Detta är den viktigaste frågan och själva grundprincipen.
EnglishThe main thing, in my view, is that work is going forward and that the project is not being abandoned.
Det grundläggande är, enligt min mening, att vi fortsätter arbetet och att projektet inte överges.
EnglishHowever, we must not forget one thing: the main reason why children are forced into this is poverty.
Men en sak får vi inte glömma: den viktigaste orsaken till varför barn tvingas till detta är fattigdom.
EnglishThe main thing is to ensure that those who deal with the law should find it comprehensible and readable.
Det som det primärt handlar om i försumligheten och lösligheten för dem som har att göra med lagen.

Liknande översättningar för "main thing" på svenska

main adjektiv
main substantiv
thing substantiv
main beam substantiv
main girder substantiv
main concern substantiv
main point substantiv
Swedish
main feature substantiv
Swedish
main principle substantiv
Swedish