"main task" - Svensk översättning

EN

"main task" på svenska

volume_up
main task {substantiv}
EN

main task {substantiv}

volume_up
The main task of the European Council in Nice was to make EU enlargement possible.
Regeringskonferensen i Nice hade till huvuduppgift att möjliggöra EU: s utvidgning.
Certainly combating inflation is and will continue to be our main task.
Att bekämpa inflationen är verkligen och kommer att fortsätta vara vår huvuduppgift.
It is the main task of this House to demand accountability.
Det är denna kammares huvuduppgift att utkräva ansvar.

Användningsexempel för "main task" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe main task of the European Council in Nice was to make EU enlargement possible.
Regeringskonferensen i Nice hade till huvuduppgift att möjliggöra EU: s utvidgning.
EnglishCertainly combating inflation is and will continue to be our main task.
Att bekämpa inflationen är verkligen och kommer att fortsätta vara vår huvuduppgift.
English- (SV) The main task of the European Council in Nice was to make EU enlargement possible.
. Regeringskonferensen i Nice hade till huvuduppgift att möjliggöra EU:s utvidgning.
EnglishIts main task is to create a level playing field for regions within the European Union.
Det huvudsakliga syftet är att skapa lika villkor för regioner inom Europeiska unionen.
EnglishIts main task is to come up with clear working action for the future.
Dess huvuduppgift är att ta fram tydliga, fungerande åtgärder för framtiden.
EnglishSOS Alarm's main task is to on behalf of the State be responsible for the emergency number 112.
SOS Alarms huvuduppgift är att på uppdrag av staten ansvara för nödnumret 112.
EnglishWe, for our part, believe that our main task is to protect our people.
Vi för vår del anser att vårt främsta uppdrag är att skydda våra folk.
EnglishThe issue is one of coordinating operational aid, and that is the main task of the UN.
Vi har frågan om att samordna ett operativt bistånd, det är det som FN har som huvuduppgift att göra.
English(RO) I believe that the main task of the new Commission is to implement the Treaty of Lisbon.
(RO) Jag anser att den nya kommissionens viktigaste uppgift är att genomföra Lissabonfördraget.
EnglishTurning this global challenge into 'glocal' deliverables is therefore the Alliance's main task.
Att omvandla denna globala utmaning till ”glokala” resultat är således alliansens huvuduppgift.
EnglishIn my view its main task should be to coordinate better the work of existing agencies.
Enligt min åsikt bör dess huvuduppgift vara att förbättra samordningen av befintliga organs verksamheter.
EnglishThat is the main task that we as politicians should set ourselves.
Det är den huvuduppgift som vi politiker bör ge oss själva.
EnglishThe European anti-fraud office OLAF should commit to fighting fraud in Europe as its main task.
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, OLAF, bör huvudsakligen ägna sig åt bedrägeribekämpning i EU.
EnglishIt is the main task of this House to demand accountability.
Det är denna kammares huvuduppgift att utkräva ansvar.
EnglishThe main task of the UN operation would be to support the implementation of the Darfur Peace Agreement.
Huvuduppgiften för FN-insatsen skulle vara att stödja genomförandet av fredsöverenskommelsen för Darfur.
EnglishTheir main task will be to provide information on the technical rules in use in other Member States.
Kontaktpunkternas främsta uppgift är att lämna information om gällande tekniska föreskrifter i andra medlemsstater.
EnglishIts main task will be to demonstrate each day the added value of the European project to all our fellow European citizens.
Huvuduppgiften blir att varje dag visa prov på EU-projektets mervärde för alla EU-medborgare.
EnglishThe main task also remains the same — to convince the Member States’ social partners and all European citizens to accept change.
Medlemsstaterna kommer att behöva politiska ledare och en vilja att genomföra reformer.
EnglishOur main task is to prepare good legislation.
Vår viktigaste uppgift är att utarbeta god lagstiftning.
EnglishThis is the main task of the WTO and it is also why it is important to have a strong and strengthened WTO.
Det är WTO:s främsta uppgift, och det är också skälet till att det är så viktigt med ett starkt och förstärkt WTO.

Liknande översättningar för "main task" på svenska

task substantiv
main adjektiv
main substantiv
main beam substantiv
main girder substantiv
to task verb
main concern substantiv
central task substantiv
main point substantiv
Swedish
main feature substantiv
Swedish
main thing substantiv
Swedish