"main source" - Svensk översättning

EN

"main source" på svenska

EN

main source {substantiv}

volume_up
I remind you that more than one quarter of the European Union countries continue to meet their energy needs by using coal as the main source.
Jag påminner er om att fler än en fjärdedel av EU-länderna fortsätter att möta sina energibehov genom att använda kol som huvudsaklig källa.

Användningsexempel för "main source" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe EU is the main source of financial, economic and technical aid for Africa.
EU är den största givaren av finansiellt, ekonomiskt och tekniskt stöd till Afrika.
EnglishDoctors must continue to be the main source of information on medicinal products.
Läkarna måste fortsätta att vara den viktigaste källan till information om läkemedel.
EnglishMine closures often mean the end of an area's main source of livelihood.
Gruvnedläggningar innebär ofta slutet för ett områdes huvudsakliga inkomstkälla.
EnglishThe main source for diversification could be the countries of Central Asia.
Länderna i Centralasien skulle kunna vara den huvudsakliga källan till diversifiering.
EnglishOrganised crime has become the main source of income and wealth for Sinn Féin/IRA.
Den organiserade brottsligheten har blivit den huvudsakliga inkomstkällan för Sinn Féin/IRA.
EnglishAccording to these texts, water power is the European Union’s main renewable energy source.
Enligt detta är vattenkraft den mest betydelsefulla förnybara energikällan inom EU.
EnglishAgriculture has been and will remain the main source of food globally.
Jordbruket har varit och fortsätter att vara den viktigaste globala livsmedelskällan.
EnglishThe Commission assessment shows clearly the main source of the problems.
Denna kommissionens uppskattning visar tydligt på var problemen huvudsakligen uppträder.
EnglishOrganised crime has become the main source of income and wealth for Sinn Féin/ IRA.
En rad stölder av stora cigarettpartier bekräftas vara IRA: s verk.
EnglishBroadcasting represents the main source of information for citizens.
Radio- och tv-sändning är den viktigaste informationskällan för medborgarna.
EnglishSince the mill closed down... that casino is the main source of revenue in this town.
Och sen fabriken stängdes - - så är casinot det enda stora ekonomiska källan i den här stan.
EnglishThe main source of eutrophying nutrients - nitrogen and phosphorus - is agriculture.
Den största källan till de ämnen som orsakar övergödningen - kväve och fosfor - är jordbruket.
EnglishIt impedes the development of the internal market - the main source of economic growth.
Den hindrar utvecklingen av den inre marknaden - den främsta källan till ekonomisk tillväxt.
EnglishIt is true that the European Social Fund has been the main source of funding so far.
Det stämmer att Europeiska socialfonden hittills har stått för den huvudsakliga finansieringen.
EnglishWho is the main source, the person responsible for the excessive production of waste?
Var finns den huvudsakliga källan? Och vilka är avsvariga för överproduktionen av detta avfall?
EnglishThe main source of this funding is EU project bonds, Eurobonds and euro projects.
Den viktigaste finansieringskällan är obligationer för EU-projekt, EU-obligationer och europrojekt.
EnglishOne has lost his job and his family's main source of income.
En av väljarna har förlorat sitt arbete och sin familjs huvudsakliga inkomstkälla.
EnglishServices represent over half of the European economy, and are the main source of jobs.
Tjänster står för över hälften av den europeiska ekonomin och har störst antal arbetstillfällen.
EnglishIn general terms it is the main source of income for almost two million families in Europe.
I allmänna ordalag är det den främsta inkomstkällan för nära två miljoner europeiska familjer.
EnglishThe new Member States still rely, to a high degree, on coal as the main primary energy source.
De nya medlemsstaterna är fortfarande till stor del beroende av kol som huvudsaklig energikälla.

Liknande översättningar för "main source" på svenska

source substantiv
main adjektiv
main substantiv
main beam substantiv
main girder substantiv
main concern substantiv
main point substantiv
Swedish
main feature substantiv
Swedish
main thing substantiv
Swedish
main principle substantiv
Swedish
preliminary tax at source substantiv