"main rule" - Svensk översättning

EN

"main rule" på svenska

volume_up
main rule {substantiv}
EN

main rule {substantiv}

volume_up
main rule (även: main principle)
We propose, as the main rule, that decisions must be made by 75 % of the countries in the Council of Ministers, with all the countries being equal and having one vote each.
Vi föreslår, som huvudregel, att beslut skall fattas med 75 procent av länderna i ministerrådet och att alla länder skall vara jämlika och ha en röst var.
We propose, as the main rule, that decisions must be made by 75% of the countries in the Council of Ministers, with all the countries being equal and having one vote each.
Vi föreslår, som huvudregel, att beslut skall fattas med 75 procent av länderna i ministerrådet och att alla länder skall vara jämlika och ha en röst var.
to accept as a main rule that the measures that affect the fundamental rights of European citizens should enjoy full judicial control at national and European level;
att som huvudregel acceptera att de åtgärder som berör EU-medborgarnas grundläggande rättigheter ska åtnjuta fullständig domstolskontroll på nationell och europeisk nivå, 

Användningsexempel för "main rule" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishConcerning the funding for Black Sea synergy, cofinancing will be the main rule.
När det gäller finansieringen av Svartahavssynergin kommer samfinansiering huvudsakligen att tillämpas.
EnglishThe second type of amendment pertains to the deletion of a number of exceptions to the main rule.
Den andra typen av ändringsförslag handlar om att slopa en del undantag från huvudregeln.
EnglishOpenness and full access to documents will be the main rule.
Öppenhet och full tillgång till dokument kommer att vara huvudregeln.
EnglishThe main rule is that Ecolabelled products must not contain dangerous substances, but there can be some very few exceptions.
Huvudregeln är att miljömärkta produkter inte får innehålla farliga ämnen, men det kan göras några få undantag.
EnglishAlso, there was the risk, in the article on the regulated markets, that the exception was more comprehensive than the main rule.
I fråga om artikeln om de reglerade marknaderna kunde den situationen uppstå att undantaget har större omfattning än huvudregeln.
EnglishWe believe that the few cases approved by the Court as legitimate obstacles to the main rule of freedom of movement for people and services are sufficient.
Vi anser att det räcker med de få fall som domstolen har godkänt som legitima hinder mot huvudregeln fri rörlighet för personer och tjänster.
EnglishWe propose, as the main rule, that decisions must be made by 75% of the countries in the Council of Ministers, with all the countries being equal and having one vote each.
Vi föreslår, som huvudregel, att beslut skall fattas med 75 procent av länderna i ministerrådet och att alla länder skall vara jämlika och ha en röst var.
EnglishWe propose, as the main rule, that decisions must be made by 75 % of the countries in the Council of Ministers, with all the countries being equal and having one vote each.
Vi föreslår, som huvudregel, att beslut skall fattas med 75 procent av länderna i ministerrådet och att alla länder skall vara jämlika och ha en röst var.
Englishto accept as a main rule that the measures that affect the fundamental rights of European citizens should enjoy full judicial control at national and European level;
att som huvudregel acceptera att de åtgärder som berör EU-medborgarnas grundläggande rättigheter ska åtnjuta fullständig domstolskontroll på nationell och europeisk nivå, 

Liknande översättningar för "main rule" på svenska

main adjektiv
main substantiv
rule substantiv
to rule verb
main beam substantiv